Lesbische pjes drachten sex

lesbische pjes drachten sex

.

Veilige sex sites vrouw zoekt minnaarlesbische pjes drachten sex

.

Natuurlijk hebben we het vooral over de dood van de galerie fotograaf  Egbert van Zon en het raadselachtige auto ongeluk van kunsthandelares Dieuwke Bakker, waar over schrijver Adriaan Venema beweert informatie te hebben. Als dat waarheid mocht blijken dan is het duo Geert-Jan Jansen en Michael Podulke er mogelijk bij betrokken.

De broer van Egbert, Klaas van Zon komt de galerie binnen. Ik neem de tram naar de twee de Nassaustraat om de maten van het kleine kamertje naast mijn atelier op te nemen voor vloer bedekking en gordijnen. Op de terugweg loop ik bij De Melkweg naar binnen. Ik loop Arti binnen en zie de hoog alcoholpercen tage houdende gesubsidieerde kunst schilder Paul Husner aan de bar zitten met wie ik bij gebrek aan beter gezelschap om de tijd te doden in een verveeld gesprek raak.

Hoe kom je daar zo bij? Ben jij dan soms christelijk opgevoed dat je wel voor ieder loops wijf op je knieën valt? Een merkwaardige opvoeding,die christelijke opvoeding van jou! In zekere zin dan. Niet helemaal,maar ook niet helemaal niet,begrijp je. Je zou kunnen zeggen linkschristelijk dubbel en dwars door het politieke midden,dan. Bedoel je soms humanisties? Ik zal een voorbeeldje geven.

Via een gletscher,of zo? Thuis gekomen bel ik even Cathrien van A. Ze zit met een reis- en een werkbeurs in New York vakantie te hou den op staatskosten. Er blijkt, net als indertijd door die uitgestreken gereformeerde houten baard aap Leo van de Bos, al maanden lang geen huur betaald te zijn, waar ik in het ergste geval voor kan opdraaien.

Dat gesubsidieerde contraprestatie artiestenvolkje wil alles kado krijgen! Hoe lang nog zullen die artistieke uitvreters kunnen parasiteren op de maatschappij en op mij? Ina belt de omhoog gevallen Arnhemse coupeuse op of ze haar laatste modeontwerpen bij een tentoonstelling van prenten van Delaunay wil exposeren, maar de geborneerde  dikke dame heeft geen enkele belangstelling.

Ze vraagt aan Ina wat wij wel denken dat ze haar werk, dat van "internationale klasse" is alleen nog niet ontdekt , in een Friese galerie wil exposeren.

In Bergum koop ik een boek over Art Nouveau. Naar de bibliotheek gegaan. Fitness tot half zes. Ina vraagt Tjitske mee naar mode tentoonstelling. In eerste instantie wil ze graag, maar krabbelt later terug omdat haar sjaggerijnige, depressieve echtgenoot het niet nodig vindt.

Die Friese kleistampers toch! Het zijn toch ook net Arnhemmers! Dikke rookwolken trekken voorbij. Om half elf vertrokken naar tentoonstelling La Mode in de Meervaart, Osdorp. We nemen een ca puccino in het restaurant naast de expositieruimte. Ina zet de auto neer bij het Stedelijk Museum. We lopen naar De Looier en daarna naar een antiquariaat aan de Prinsengracht. Ina koopt een aantal nieuwe witte borden, die we twintig jaar later nog zullen gebruiken. We lopen via de Leclerqstraat langs galerie Forum, Herengracht.

Er is geen klant binnen, zoals het een galerie in modern ogend beeldend wanbegrip betaamt. Even later komt Ina galeriehoudster Elsje S. Aan de bar van Arti horen we dat een van de barkeepers uit Friesland komt. Leuk voor hem, denk ik, maar wat heb ik er mee te maken. Hij schijnt de zoon van onze buurman Smedes te kennen. Zou ie homo zijn? Ik drink twee Leffes om kalm te blijven, Ina een Spa rood. We lopen even de trap op naar de zalen van Arti en zien de rotzooi die aangekocht is door de gemeente Amsterdam in het kader van de jaarlijkse kunst aankopen.

In een antiquariaat aan de Spiegelgracht raak ik in ge sprek met de eigenaar, die Wout Muller persoonlijk kent. Hij noemt hem een domme, arrogante kwijlebal en een boer. BLO met moeite, wat ik je brom! Wout Muller was een keer in bij Ina en mij langs geweest in de Nieuwe Spiegelstraat en toen zat hij ons maar te bestoken met negatieve opmerkingen over wonen in de grote stad.

We zouden en moesten ook naar dat vreselijke gat Wehe-Den Hoorn gaan bij die Groningse voederbieten, dan kon hij Ina goed als model gebruiken. Hij vond haar "een lekkere reet" hebben met vast wel "een sappige kut" waar schilderkunstig heel wat mee te verhapstukken viel want meneer lustte er wel pap van als hij in de slagerswinkel tussen de dijen van de vrouwtjes mocht loeren met zijn speciale schildersoog.

Ik zei dat we ons niet in Groningen konden vestigen omdat we niet wisten of we daar in de kontra prestatie konden komen. Nou, dat kon in geen geval, daar zou hijw el voor zorgen met zijn artistiek e vriendjes van academie Minerva. Hij wist nog een huis in zijn dorp voor ons te koop voor maar twintig duizend gulden. Dat was dus vier keer zoveel als we bruto per jaar verdienden. We kregen 84,50 gulden per week van de BKR. Het bleef het eerste jaar op een houtje bijten.

Net genoeg geld om niet om te komen van de honger met twee kinderen. Wout raadde mij aan seizoenwerk in de suikerbieten industrie te gaan zoeken. Ik vroeg hem waarom hij dat zelf niet deed. Wat denkt die lul hannes van een Muller wel? In Wehe Den Hoorn misschien, maar verder?

Ik hoorde van een akademieleerling dat de vrouwelijke modellen voor Wout moeten poseren met hun dijen wijd uiteen gespreid zodat meneer artistieke inspriratie kon krijgen. Zonder kut geen schilderkunst, was zijn devies! Nogal logisch dat  academie Minerva de bijnaam "academie blote wijven club" had gekregen in de volksmond van de hard sappelende suikerbiete telers in Groningen. Ik vond die Groningse kunstenaars altijd al artis tieke voederbieten. We rijden de afsluitdijk terug naar Friesland en drinken onderweg koffie in een restaurant in Zü rich.

Het is er erg druk. Pieter en Tjitske komen net onze oprijlaan op en we drinken koffie met zijn vieren en kijken naar de open tenniskampioenschap pen.

Op bezoek bij Eja en Lode. Els deed toen net alsof ze me niet kende. Om de een of andere op reden had ze altijd iets tegen mij gehad. Ik walgde van haar gedrag, dat in haarlem bon ton was onder de dames en heren subsidiekunstenaars die niets anders te doen hadden dan op staatskosten hun tumtummetje na te lopen. Ik glimlachte even wrang en besloot dan maar niet te reageren op de aanwezigheid van Els.

Een paar maanden geleden nog had ik een hoog lopende ruzie met haar gehad en wilde niets meer met haar te maken hebben. Ik had haar totaal niet nodig en bovendien vond ze mijn werk niets in vergelijking met de door haar uitverkoren zeer middelmatige kunstartiesten. Ze koos haar artiesten uit met als enige kriterium neukbereidheid.

Een uitzondering op die regel was John Verberk wiens werk en persoon ik altijd al waardeerde en bleef waarderen. Hij nodigde Ina en mij uit in om in zijn huis in zuid-Frankrijk te komen logeren,maar ik verdacht hem er van op een ordinair partnerruiltje uit te zijn zoals al die hippe ku ns tartiesten uit die tijd dus ik wimpelde de uitnodiging heel resoluut af. Ik bemoeide me alleen met integere kunstenaars, die zich sexueel konden beheersen en werkte ook in die tijd al alleen met galeries die voor de volle procent achter een kunstenaar stonden en anders maar liever niet, dus het maakte me allemaal niet zo veel uit.

Ik lachte om de hoerenlopende kollegaatjes die met de pet in de hand en het water in de handen met opgekropte ballen tegen de steel van de zenuwe, omgekrulde tenen en de billen tegen elkaar gekrampt om het niet in de artistieke onder broekies te doen onderdanig smeekten om een tentoonstelling bij de een of andere verzuurde galeriejuffrouw met menstruatievlekken in haar wikkelrok zoals Dieuwke Bakker mijn toenmalige geliefde C. Je had in de kunst Meesters en slaven en ik, Fred van der Wal was waarlijk een grootmeester!

Een echte, harde leermeester voor zichzelf en voor anderen! En een meesterlijk genie in een leren broek! Een leren leermeestersbroek van opwindend juchtleer! Niet stuk te krijgen! Lode was zeker geen genie zoals ik, al helemaal geen leermeester en toen nog voornamelijk een onbetrouwbaar ogende, onzekere, door de honger hologige zenuwelijer in een versleten camelkleurige,vormeloze houtje touwtje jas.

Het huis van de beide artiesten stond in Wommels aan de van Sminialaan. In vergelijking met ons huis viel het uiteraard helemaal in het niet, maar wij waren nu eenmaal wel wat kapitaalkrachtiger dan deze per ongeluk in de Friese ku ns tsien omhoog gevallen twee steuntrekkende ex-contrapres tatiekunstenaars met pretenties. Ze hielden zoals zoveel kunstzinnige plattelanders hokken vol konijnen, die Vlaamse reuzen heetten en als ik naar de omvang van de artistieke bierton Lode keek was hij met zijn primitieve kop ook wel een beetje op een Vlaamse reus.

Zijn gluiperige konijnenkop zou op een schilderij van Jeroen Bosch of Breughel niet hebben misstaan. Eja en Lode waren altijd al arrogant, koel en op een tiepies Friese achterbakse, stiekeme, hufterige, schutterige manier afstandelijk. Lode had een uitgesproken kruiperig karakter en de onbetrouwba re uitstraling van een alcoholverslaafde.

In het hele huis had hij flessen sterke drank verborgen, tot zelfs achter de badkuip. Hij wilde zijn onmatig drankgebruik zo lang mogelijk verbergen voor Eja. Hij schaamde zich voor zijn zwakte en terecht mogen wij wel zeggen. Naast zijn stoel waar hij onder uitgezakt in hing stond op een vaste plaats een krat pils,dus de eerste indruk van Lode als zuip schuit klopte wel. De opening van de tentoonstelling van Lodes schilderijen die als twee druppels water leken op de dekoratieve kleurvlakken die Jan Roeland met de verfroller over het doek rolde in het Fries Museum was even saai als de kleurige breiwerkjes die hij had laten ophangen en minstens zo vervelend als de geachte aanwezigen.

Lode en Eja deden temidden van hun artistieke gezelschap net of ze Ina en mij niet kenden,want dat vonden ze niet sjiek staan voor de Friese agraries ogende kollegaatjes het stro en de koeienstront kwamen van onder hun pet uit salonkommunistjes en extreem-linkse leden van de BBK die in in morsige,verf besmeurde tuinpakken of in versleten, ongewassen Levis jeans vol gaten en met Mao petjes op de aandacht poogden te trekken.

Het waren me wel kunst artiesten die Friezen! Ze liepen een vijftig jaar achter. In een ander tijdsgewricht waren ze gewoon zonder vorm van proces tegen de muur gezet of in een concentratiekamp opgesloten vanwege de entartete kunst die ze bij elkaar smeerden. Eens een Amsterdammer, altijd een Amsterdammer, was mijn devies. Als ruimdenkende door de wol geverfde grootstedeling met dertig jaar Amsterdamse ervaring op velerlei terrein voelde ik mij superieur aan die kulturele boerenkinkels.

Ik was bij Julia W. De eerste en meteen de laatste keer. Als gezond denk ende hetero voelde ik me niet zo thuis in heupwiegend en met de billen schuddend manlijk gezel schap. Aan mijn lijf geen polonaise van de verkeerde kant.

Ik liep met Ina naar een dienblad dat in een nis stond van de muur van de expositieruimte en waar een paar volle glazen op stonden. Ik pakte het hele dienblad met de zes glazen. Binnen was bin nen. Hebben was hebben en krijgen was de kunst.

Twee glazen gaf ik aan Ina, die een vies gezicht trok toen ze de eerste teug had genomen. Het zal wel weer van Albert Heyn zijn. Ze hebben bij dat museum natuurlijk geen cent te makken. De kortgeknipte kutten koppen, vertegenwoordigsters van het radicaal lesbisme in de obligate tuinpakken,op afgetrapte Donald Duck schoenen, die onder de verf en de cemnet zaten en met een rokende pijp in de bek waren weer eens niet van de lucht.

Het meest sprekende voorbeeld van deze richting was het kulturele drama Martine met haar aan- en inhang. Net als iedereen hier!

Als je niks kan kan je nog altijd in de kunst! Ze bedankte me ook nog voor voor mijn oprechte woorden, die zij als kompliment opvatte. Je zou er als recht geaarde hetero nog van de weeromstuit van de flikkeradatsj van het handje worden, bedacht ik bij mijzelf en misschien was dat ook wel de bedoeling van de lesbiese lobby en voor iedereen het beste. Hoe zou het zijn om de schoongewasen, goed geparfumeerde, in het dag licht glinsterende bruinpaarsroze gerimpelde rozet tussen de beide lustheuvels van een goed ge bouwde, onbehaarde, zwaar geparfumeerde  jongeling te bezitten als was hij een vrouw?

Ik zou het nooit te weten komen! Dat zoeken we op! Ik houd niet van neuken, maar geneukt worden. Het liefst door een aantrekkelijke dame met een voorbinddildo. Die hebben een paar jonge kinderen die alle aandacht nodig hebben en een zaak.

Als ze in de veertig zijn dan gaan ze beginnen! Ik bedoel eigenlijk alleen maar zo nu en dan een kopje koffie met ze drinken! Wat had jij nou gedacht? Dat mag helemaal niet voor abonnees op de E. Jij denkt ook overal wat achter. Alleen maar een kopje koffie, mag dat ook al niet meer? Is een kopje oploskoffie nou ook al verboden? Gemalen bonenkoffie, okee of koffie verkeerd voor de homootjes, nog tot daar an toe, maar gelijk kutkoffie na de krui denthee om half acht des ochtends op je nuchtere maag, nou nee, mag ik bedanken, mevroj?

Ik zie het allemaal alleen maar platonies! Niks geen broeierig genitaal gedonder in het glijerige vooronder! Daar krijg je alleen maar grote puusten van! Voor je het weet loop je met een lul als een achterlicht van een cadillac rond en een paar zwartgekleurde kerstballen ter grootte van een poef. Ik kijk wel lelijk uit!

Je kent me toch? Ik gooide het over een andere boeg. Tot in alle details doorgevoerd. Zelfs de lichtjes van de kerstboom waren blauw. Misschien was die kerstboom een blauwspar. Daarom waardeer ik ze! Ik zette het goed ogende stel uit mijn hoofd. Voor je het wist liep je weken lang rond met een blauw oog. De kunst riep en als de heilige kunst roept verdampten alle lustgevoelens ter plekke en bonkt de geilheid dwars door de ballen via de voetzolen het plavei sel in en doet daar zijn heilzaam werk onder de pissebedden, mollen, muizen en holtorren.

Had ik niet in de mooie zwartharige, bruinogige Madeleine, die half naakt ongevraagd mijn atelier binnen kwam terug gewezen omdat ik met een tekening bezig was en bepaald verlegen was met haar ravissante verschijning?

Ik was nu eenmaal aan het studeren voor serieuze kunstenaar! Daar hoorde de sex niet bij! Dat wist mijn kleine zusje ook! Voor de kunst moesten de vrouwtjes wijken, ook al stonden ze in rijen zich naakt aan te bieden voor een onderhoudsbeurt, die konden zo lang met heur poesje op het dak krols gaan zitten miauwen tegen de volle maan.

We liepen ongeïnteresseerd langs de modieuze, insaaie te fel gekleurde, doffe acryl schilderijen van de te dikke,altijd verongelijkt kijkende eeuwig gedeprimeerde kunstschilder. Hoe lang had ik daar al geen studie van gemaakt! De natte neuzen show! Ik hoopte altijd dat we het droog hiel den. Ik was geen lid van de natte gemeente, zoals Lode, maar ook niet bepaald een droogkloot van de blauwe knoop uit het blauwe café bij Reduzum.

Ik was blij dat het artistieke, ongeremde echtpaar onze buren niet waren. Ik moest er bijna zelf van meligheid nog om lachen. Door omstandigheden, werk en het moe dersschap was het er nooit van gekomen om op een stuk speksteen te gaan staan hakken of een blok graniet tot een torso te beuken.

Ik wees Ina op een in een flikkerig zuurstokroze pak gestoken heer die met zijn opvallende outfit duidelijk de show wilde ste len. Ik geloof dat die lummel in de G. Japicxstraat in Leeuwarden woont. Ik kom wel eens langs de afbraak waar hij in huist.

Er hangen altijd van die grote affiches van het Fries Museum voor zijn ramen om het schamel gemeubileerde interieur aan het oog van de voorbij ganger te onttrekken. Een saai, doorsnee burgermanshuis. Ik denk dat het een opgeplakte snor uit de feestwinkel is omdat hij laatst bij het aan steken van een sjekkie zijn bovenlip heeft verbrand.

De hele keuken stonk een uur in de wind omdat hij zijn snor nooit waste. Het leek wel een crematorium. Het proza lag net als het gro te geld gewoon op straat. Je hoefde het alleen maar op te pakken en vast te houden. Ik keek haar even van opzij aan en zag aan heur bleke gelaatskleur dat de griezel bij haar daadwerkelijk over de grazzel liep.

Dit was geen aanstellerij! Zij zijn met zijn allen en jij bent maar alleen. Laat tot mij komen wat komt en verhindert ze niet. Suppoosten genoeg om het braaksel van de grond te schrapen met een theelepel.

En we kunnen altijd als ex cuus aanvoeren dat we van die schilderijen van Pemmelaar moeten kotsen. Sjiek is natuurlijk wel anders, maar wat maakt het allemaal uit in dit gezelschap! Een naar bleekwater ruikende inbleke, uitgeteerde zwaar brillende artistieke ogende jongeman die een soort Tokkie Tor bril droeg van het tiepe bekend uit Donald Duck, magazien voor jong en oud met blonde engelachtige krulletjes en een melancholieke oogopslag vanachter zijn designbril stapte op Ina af.

Ik wist helemaal niet dat jij interesse had in schilderijen! Ikd acht dat jij anti kunst was als lerares textiele werkvormen! Wie ben jij eigenlijk? Zijn wij soms verdwaald tussen al deze artistieke mensen? Wat moet je hier?

Wat stel je eigenlijk voor? Ik draaide me om en zei tegen Ina: Hij weet heus wel wie je bent, maar dat is nu eenmaal zijn manier van doen. Zo doen ze bij tekenen allemaal als ze iemand van buiten de groep tegen komen.

Het zijn kuddedieren, vooral die Henk P. Dat is daar heel gewoon, daar moet je maar aan wennen! Zo doen ze met mensen die ze op het eerste gezicht al een klootzak vinden. Als tekenleraren zijn ze allergies voor vrije kunstenaars, die werken als een rode lap op een stier bij die burgerlijke les boeren.

Ik vroeg me heel even af wat die tekenlulletjes van Ubbo Emmius daar eigenlijk mee te maken hadden. Ik woon in de hoofdstraat van Holwerda,hahaha. Zo belachelijk was het dorp Hol werda toch ook weer niet?

Waar dachten ze eigenlijk wel aan die gesubsidieerde kunstartiesten behalve aan het achterna lopen van hun eigen lul? Het waren softe zieltjes zonder zorgen die hun onbenullige bestaan op staatskosten in de kunstenaarssteun sleten en dan nog een grote bek hadden over collegas die geen subsidie kregen omdat ze uit principe liever niet afhankelijk wilden zijn van de overheid als subsidiegever.

Veel beroem der dan jij, hoor. Ze heeft hier nog steeds een huis. Lode en ik komen wel bij haar thuis. Beroemde kunstenaars liep ik, in tegenstelling tot etser Sjoerd Bakker uit zelfrespekt niet achter na.

Niet omdat ik een hekel aan ze had, maar ik was ze gewoonweg nooit tegen gekomen en er ook niet op zoek naar. Het kon me niets schelen om met beroemdheden om te gaan. Ik geilde niet zo op roem. Ik was ook veel te lui om me in te spannen om artvips in te palmen. De ijdele Sjoerd B. Een wet van Meden en Perzen. Daar heb ben beroemdheden een scherpe neus voor, die voelen door hun beroemdheid al op een kilometer afstand aan wat voor vlees ze in de kuip hebben,dat zien ze gelijk aan de uitstraling.

Jij hebt bijvoorbeeld helemaal geen artistieke uitstraling, dat ziet een beroemdheid zo al op een kilometer afstand. Misschien waren sommige kunstenaars van uitstraling niet sterk;in ieder geval roken ze sterk. Vooral als ze een week niet onder de duoche waren geweest.

Het gesprek stokte even. Ik wist nooit wat ik op dat tegen elkaar opbieden van het kennen van beroemdheden, dat zo bon ton was in provinciale artistieke kringen, moest inbrengen. Ze noemde al gauw weer een andere beroemde naam om het gesprek op gang te houden.

Haar echtgenoot schreef slijmerige briefjes aan befaamde internationale ar tiesten in de hoop een briefje terug te krijgen waar hij de handtekening dan van uitscheurde en in een plakboek plakte met gluton. Hij spaarde vroeger voetbalplaatjes. Vanaf het begin heb ik hem bewonderd! Ik ben een echte fan van Armando! Wat is dat voor lulligheid: En als ik;ik wel, zeg,dan is het ook ik wel!

Armando is heel erg wereldberoemd,hoor. Nog beroemder dan Jan Cre mer! Laatst stond hij nog in de NRC. Hij woont in Berlijn, daar is hij al jaren wereldberoemd,zeggen ze. Hij woont in Duitsland omdat hij zo tegen de nazis is.

Hij heeft de leren zweep van een S. Ik hield van zwepen en r emen. Je begrijpt er niets van! Je kent de wereldgeschiedenis niet! Het gaat Armando juist om het verdriet van Duitsland! Het verdriet dat niemand kan vatten!

Dat kun jij ook niet begrijpen! Jij kent als kunstenaar nog niet het grote verdriet! Daar ligt het alle maal aan! Jij kunt dat niet aanvoelen! Jij kent Berlijn niet! Armando is een heel gevoelig mens, die Berlijn kent en Berlijn kent hem! Die trap van stenen en wolken van Armando,dat is je reinste po wezie, gestold in steen! Ik bewonder hem toch zo! Als ik Lode kon inwisselen voor Armando zou ik geen moment aarzelen! Huis van het Nederlands, Je kind meertalig opvoeden: Het integratiecentrum van de provincie Limburg verdeelt deze brochure gratis aan professionals die in contact komen met ouders met dat soort vragen.

Allereerst staat altijd het kind, met zijn mogelijkheden en beperkingen, centraal. Daarnaast activeert de opvoedingsondersteuner de ouder in het zoeken naar de meest geschikte aan pak voor opvoedvragen. De mate van on dersteuning is afhankelijk van de behoefte van de ouder. Eén van de belangrijkste vaardigheden voor de opvoedingsonder steuner is dan ook om te weten wat hij moet en kan bieden - en wanneer en naar wie hij moet doorverwijzen.

Dit boek biedt een stapsgewijze methodiek voor het eerste en suggesties voor het tweede. Op de website is extra materiaal beschikbaar.

In die leeftijdsperiode moeten de ouders beslissingen nemen die een grote invloed hebben op de toekomst van hun kind. Op de groeimeter vinden de ouders allerhande tips om met taal aan de slag te gaan. De centrale thema's zijn: De tips op de groei meter zijn geformuleerd in het Nederlands, maar bij de groeimeter worden stickervel len verdeeld met vertalingen in het Frans, Engels, Turks of Arabisch.

Aan de hand van de kernwoorden en de verschillende vormen van de tekstballonnen kunnen de ouders samen met hun kind op zoek gaan naar de juiste vertaling van elke tip. Een boekje vol tips voor ouders om posi tief met hun kinderen om te gaan.

Aan de hand van korte bedenkingen en suggesties wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk waardering is voor een kind. En er zijn tal van aanleidingen in een kinderleven voor een lief woordje, een knipoog, een pleister op de wonde, een kleine verrassing of een speciale beloning. Niet gepland toch gewenst: Moeders taal, vaders taal: Kemper Conseil Publishing, Lezen begint al wanneer een peuter met papa of mama door een boek bladert om de prentjes te bekijken of wanneer er voor gelezen wordt in bed.

In samenwerking met LINC vzw willen de openbare bibliotheken ouders aansporen om voor te lezen en ook met hun allerkleinsten naar de bib te komen. Daartoe werd de groeimeter Boekbeetjes uitgegeven. Via deze har monicafolder kom je te weten hoe je een kind van in de wieg tot de leeftijd van drie jaar kunt verwennen met taal, prenten en boeken. Tot vier maanden heeft een baby bijvoorbeeld een boontje voor liedjes.

Als hij 24 maanden oud is, laat hij je weten dat hij ook zijn zegje wil doen. Niet veel later luistert hij geboeid wanneer je een echt verhaal voorleest. Praktisch handboek voor ouders in het buitenland die hun kinderen tweetalig wil len opvoeden. Het boek beschrijft wat het is om een kind in twee talen op te voeden en waar je rekening mee moet houden. Daarnaast geeft het praktische informatie over hoe de Nederlandse taalkennis van het kind ontwikkeld kan worden en dan vooral als het kind in het Nederlands gaat leren lezen en schrijven.

Twintig interviews met jonge ouders, geïl lustreerd met fotomateriaal, geven inzicht in hun leefwereld, knelpunten en motivatie. In een beschouwing vooraf en het verslag van een expertmeeting komen de uitda gingen en dilemma's van hulpverleners en beleidsmakers aan de orde.

De epiloog biedt een analyse van de uitkomsten vanuit de twee perspectieven: Niet achter het behang Ouders komen met tal van deze ondersteunende professionals in aanraking, bijvoorbeeld met de kleuter leidster, de leerkracht, de trainer van de sportclub, de huisarts, de maatschappelijk werker, de jeugdwerker, enz Dit boek is geschreven om alle professionals die in hun beroepspraktijk met vragen van ouders worden geconfronteerd, in staat te stellen zich een basis voor opvoedingsondersteu ning eigen te maken.

Het boek is op twee. Functioneel opgezette communicatieve totaalmethode voor beginnende leerders van de Nederlandse taal. Voorwaarde is dat cursisten moeten zijn gealfabetiseerd in het Latijnse schrift. De methode is op gezet als een soort roman over de familie Karis, die in Nederland woont en tegen allerlei voor de doelgroep herkenbare problemen oploopt. Per domein en per taalvaardigheidsniveau is er een docentenhandleiding en een cur susboek met cd's.

Samenvatting zie vorige titel. Deze factsheet biedt informatie en ach tergronden over roze ouderschap, voor professionals die werken met ouders en kinderen. Het opvoeden van kinderen in een roze gezin is niet echt anders dan in een heterogezin. Wel krijgen deze ouders en hun kinderen te maken met vooroor delen over hun leefsituatie.

De publicatie bevat adviezen die professionals aan ou ders kunnen aanreiken en besluit met tien geboden voor de ouder- of gezinbegeleider. Gratis te downloaden of te bestellen voor 7 euro via de website van Movisie. Het tweede deel van de handleiding is gericht op de praktijk.

Eerst vind je een overzicht van de begeleidervaardigheden en richtlijnen om op een constructieve ma nier een gesprek te voeren. Daarna komen de methodieken aan bod. De film vormt de belangrijkste methodiek. Deze brengt de vrijetijdsbesteding op een realistische en positieve manier in beeld. Deze Canon bestaat uit 51 korte hoofdstuk ken over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De eerste hoofdstukken gaan over het kind zelf, over de belangrijkste mijlpalen die kinderen op het gebied van ontwikkeling doormaken.

Daarna komen de invloeden op het kind, personen, groepen, gebeurtenissen en instanties aan bod. Datgene of diegene n waar een kind vroeg mee te maken krijgt of het kind van meer nabij beïnvloedt, wordt het eerst behan deld. Bij elk hoofdstuk staat een vraag over het onderwerp dat aan de orde komt. Die vraag is bedoeld als prikkel, het antwoord is te vinden achterin het boek. Uitleg van het antwoord is te vinden op de website.

De rechten van kinderen in de jeugd hulp: Elke week brengt Wablieft een krant uit in duidelijk Nederlands. Dit themanummer gaat over opvoeden. Bij deze krant hoort een lesbrief met tips voor docenten.

Bent u ouder of een volwassene die instaat voor de opvoeding van kinderen en jon geren zoals een stiefouder, grootouder of pleegouder? Dan vindt u in deze brochure informatie over de rechten van minderjari gen in de jeugdhulp, en wat dat voor u als volwassene betekent.

U vindt er antwoord op deze vragen: Wat zijn de rechten van mijn kind in de hulpverlening? Wat betekent dat voor mij als ouder of volwassene die instaat voor de opvoeding van kinderen? Als mijn kind hulp krijgt, wat is dan mijn rol als ouder of als verantwoordelijke voor de opvoeding van het kind? Hoe kan ik de rechten van mijn kind helpen garanderen?

Wat als ik van mening verschil met mijn kind of als het keuzes maakt waar ik het niet mee eens ben? Veel opvoeders, zowel ouders als profes sionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jonge ren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien.

De interventie wil een bijdrage leveren om seksualiteit en seksueel grensoverschrij dend gedrag van kinderen en jongeren bespreekbaar der te maken. Er worden aanknopingspunten gegeven om met kinderen in gesprek te gaan over gezond seksueel gedrag en vanuit preventief oog punt in een vroeg stadium zorgwekkender gedrag te signaleren en aan de orde te stellen. Het pakket omvat een handleiding die het Vlaggensysteem omkadert, een lei draad bij de reeks tekeningen om effectief aan de slag te gaan met de methodiek en een cd-rom met tekeningen, de normatieve lijst en hand-outs.

TOP-punt, pro ducthuis themamaterialen opvoeden en opgroeien, Een themapakket over zelfbeeld en zelf vertrouwen voor ouders van kinderen tot 12 jaar. Het is bedoeld om deze begrippen voor ouders te verduidelijken, richting te geven aan hoe ouders het zelfvertrouwen van hun kinderen kunnen bevorderen en ouders te ondersteunen bij spanningen die zich voor kunnen doen. De kern is positief omgaan met kinderen.

Het pakket kan voor één of twee bijeenkomsten gebruikt worden. Steunpunt opvoedingsonder steuning provincie Limburg, Het SAMV werkte een methodiek uit om de vrijetijdsbesteding van hun kinderen bij allochtone ouders bespreekbaar te maken.

Het resultaat is een informatieve en sensibiliserende film. De bijhorende hand leiding levert achtergrondinformatie en houvast voor professionelen die het thema bij allochtone ouders willen aankaarten. Vooreerst wordt een definitie gegeven van vrije tijd en vrije tijdsbesteding. Vervolgens wordt gefocust op de factoren die een rol spelen in de participatie van jongeren aan het vrijetijdsaanbod.

De rode draad door het spel is het samen opvoeden: In functie van de groep waarmee het spel gespeeld wordt, selecteert de begeleider relevante kaar ten met vragen, stellingen of opdrachten. Op de kaarten zonder tekst kunnen de begeleid st er of de deelnemers vragen of stellingen schrijven. De thema's die aan bod komen zijn: Hygiëne op het werk.

Hoe doe je dat? Sociale vaardigheden op de werkvloer. Mijn kind gaat naar school!: Dit boek wil ouders voorbereiden op het leven met een schoolgaand kind. Het eer ste hoofdstuk gaat over het kiezen van een school. Daarna komen achtereenvolgens alle belangrijke veranderingen aan bod: In het laatste hoofdstuk worden tips gegeven over hoe ouders hun kind kunnen voorbereiden en laten wennen op school.

Sommige termen, functies en regelgeving in het boek zijn enkel van toepassing in een Nederlandse onderwijscontext, maar over het algemeen zijn de tips en informatie ook nuttig voor ouders in Vlaanderen.

Vooral voor mensen met weinig werkervaring zijn deze boeken een nuttige bron van informatie. Dit boekje gaat over hygiëne op het werk. Het geeft regels voor hygiënisch werken in het algemeen en regels voor persoonlijke hygiëne. Met leuke interviews, tips en een kennistest. Verdwalen in taal voor ouders: Deze reeks brochures wil kort en duidelijk informeren over psychische problemen. De informatie handelt over verschijnselen, achtergronden, oorzaken en behandeling van een bepaald psychisch probleem.

Er staan ook tips in voor zowel de patiënt als de omgeving om het omgaan met een psy chisch probleem makkelijker te maken. Dit boekje bevat 25 tips over wat te doen wanneer u bij uw kind dyslexie vermoedt of wanneer er al dyslexie is vastgesteld. U kunt de tips gebruiken als leidraad en wegwijzer, maar ook als inspiratiebron voor het stimuleren van de lees- en spel lingontwikkeling van uw kind.

Deze brochure Turks, Arabisch, Engels geeft informatie over borderline. Het helpt inzicht te krijgen in de problemen en hoe je er mee kunt omgaan.

Mo biel 21, Werken in de schoonmaak. Volwassenen; jaar URL: In lanceerden de Integratiedienst van de stad Leuven, KVLV en Mobiel 21 vzw het project Fietsvriendinnen waarbij allochtone en autochtone vrouwen uit Groot-Leuven elkaar ontmoeten en samen op pad gaan om hun fietsvaardigheid en fietservaring te verhogen.

Deze brochure beschrijft de methodiek. Deze stagegids voor het Praktijkonderwijs legt uit wat een leerling zoal moet kunnen als hij of zij in de schoonmaak wil werken.

Poetsdiva Marja Middeldorp van het tv programma Hoe schoon is jouw huis? Ook bevat deze gids interviews met leerlingen die al stage heb ben gelopen in de schoonmaak, een ver klarende woordenlijst en een kennisquiz. Deze brochure Nederlands, Turks, Ara bisch, Engels geeft informatie over een manisch-depressieve stoornis.

Het helpt inzicht te krijgen in de problemen, hoe je er mee kunt omgaan en welke behandeling er mogelijk is. In het laatste hoofdstuk staat een overzicht van organisaties, boeken en websites voor meer informatie.

Deze brochure geeft informatie over psy chose. In het laatste hoofdstuk staat een overzicht van organisaties, boeken en websites die meer informatie kunnen geven over psychose. De vertalingen Turks, Arabisch, Engels zijn een samenvatting van de Nederlands talige brochure. Kerkwerk Multicul tureel Samenleven, Er zijn maar weinig onderwerpen die de ge moederen zó kunnen bezighouden als de eenvoudige vraag: In de media buitelen voor- en tegenstanders over elkaar heen met felle en soms emotionele beto gen.

Maar wie heeft er gelijk? Dit toeganke lijke boek zet alle argumenten op een rij en wapent de lezer met achtergrondinformatie en historische perspectieven over ontwik kelingshulp. Het ideale boek voor mensen die meer willen weten over hulp maar er niet al te veel tijd aan willen besteden: Voor dit project rond de rijkdom van de religieuze en levensbeschouwelijke muziek in Vlaanderen, Brussel en België kwamen artiesten van verschillende levensbeschou wingen en tradities naar de opnamestudio van het Gentse Conservatorium om hun muziekstuk te laten opnemen.

Waar moet je aan denken als je een campagne gaat voeren om bijvoorbeeld jongeren te betrekken bij vraagstukken over mensenrechten, of wanneer je een lobby wilt beginnen om in Den Haag of Brussel een bepaald onderwerp op de agenda te krijgen? Is het zinvol om te proberen de televisie te interesseren voor het probleem van eerlijke handel?

Wie heeft belangstel ling voor mondiale vraagstukken en hoe benader je hen? Of hoe benader je juist degenen die niet direct geïnteresseerd zijn? Is fondsenwerven alleen maar geld vragen of gaat het om meer? Wat bieden nieuwe technologieën aan mogelijkheden voor nieuwe activiteiten en het bereiken van nieuwe doelgroepen?

Hoe meet je het resultaat van je inspanningen op dat gebied? Voor dit soort vragen geeft het boek handreikingen naast achterliggende informatie. Het geeft een historische schets van de betrokkenheid van Nederland bij ontwikkelingssamenwerking en mon diale vraagstukken. Daarnaast komen veranderingen aan bod die zich de laatste decennia voordeden in het denken over ontwikkelingssamenwerking en over de re sultaten daarvan.

Het laat zien dat we meer moeten denken in termen van mondiale vraagstukken die zich voordoen in zowel lage-, hoge- als middeninkomenslanden.

Bovendien gaat het in op uitdagingen waarvoor organisaties die op dit gebied werkzaam zijn de komende jaren staan. De essentie is een verzameling miniboek jes waarbij elk boekje op ongeveer 50 pagina's alle relevante facetten met betrek king tot een actueel of ander interessant onderwerp op kernachtige wijze uiteenzet. De onderwerpen beslaan uiteenlopende terreinen en gaan van de kredietcrisis tot de islam, van vrijmetselarij tot de evolutiethe orie, van Oost-Congo tot de klimaatcrisis.

De islam is sinds haar ontstaan uitgegroeid tot een wereldgodsdienst die ook in Europa aanwezig is in het dagelijkse leven. Aan de oppervlakte zijn er de hoofddoeken en de ramadan, maar wat is de achtergrond van deze elementen? Hoe is de islam ontstaan? Welke zijn de belangrijke uit gangspunten? Zijn er naast het Suikerfeest nog andere feesten, en welke rituelen zijn daaraan verbonden? Wat is het verschil tussen soennieten en sjiieten? Hoe ont stond het fundamentalisme?

En waar en hoe wordt de sharia toegepast? Lucas Catherine belicht de relevante aspecten en besteedt ook specifiek aandacht aan de islam in België. Eerlijk duurt het langst: Dit pakket laat leerlingen van de derde graad basisonderwijs kennis maken met eerlijke handel via 3 producten.

Met de opdrachten ontdekken de leerlingen wie de makers van de fairtrade producten zijn en wat hun verhaal is. Bij elk product staat een aspect van eerlijke handel centraal.

Bij voorbeeld emancipatie, zorg voor het milieu en het inkomen van fairtrade producenten. De opdrachten vragen een creatieve en actieve houding van de kinderen. Ze maken bijvoorbeeld een reclamefolder voor één van de fairtrade producten en ontwerpen zelf een fairtrade product. Veel mensen zijn zich bewust van de grote structurele problemen die bestaan in de internationale productie en handel. Maar willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld, dan lopen we al gauw tegen grote dilemma's aan: De benodigde informatie blijkt onbetrouwbaar en voor veel producten is er gewoon geen duurzaam alternatief.

De schade aan mens en aarde blijft als gevolg daarvan onzichtbaar op de labels van bijvoorbeeld onze mobiele te lefoons, spijkerbroeken en medicijnen. De mens is naast consument ook werknemer, spaarder en soms ook belegger. Hij of zij kan daarom op verschillende manieren invloed uitoefenen op keuzes van bedrijven en overheden die de wereld schoner en eerlijker kunnen maken.

Het onzichtbare label laat zien dat de huidige regels, wetten en gedragscodes niet afdoende zijn om te komen tot werkelijk eerlijke, duurzame en ethische productievormen. Het boek biedt instrumenten en daagt de lezer uit om duurzaam te handelen. Aanwezig in 46 landen, is Monsanto mark tleider in genetisch gemanipuleerde ge wassen en wordt het stilaan één der meest controversiële bedrijven in de industriële geschiedenis. Sinds de oprichting in vocht het bedrijf rechtszaak na rechtszaak uit vanwege de dubieuze samenstelling van haar producten.

Deze documentaire schetst een nauwgezet beeld van dit bedrijf en de donkere zijde van haar praktijken. Deze canon biedt 24 vensters op de wereld, op basis waarvan leerkrachten en docenten invulling kunnen geven aan wereldburger schap in hun lessen. New Internatio nalist Publications, Dit boek geeft aan de hand van cartoons een kijk op de wereldgeschiedenis. De le zer wordt doorheen de wereldgeschiedenis geleid waar vaak genegeerde waarheden over politiek en milieu aan bod komen.

Achteraan in het boek vind je uitleg bij elke cartoon, maar de nadruk ligt op eigen interpretatie. Je krijgt een verhaal zonder woorden, met veel symboliek; een puzzel die tot heel wat discussie kan leiden. Werelds zakendoen is een documentaire over mondiaal verantwoord ondernemen. Hoofdpersonen in de film zijn ondernemers die bij het zakendoen voor dilemma's gesteld worden rond corruptie, kinderar beid, kostenafwenteling, onacceptabele arbeidsvoorwaarden en het negeren van veiligheids- en milieuregels.

In deze film zien we hoe zij omgaan met deze dilem ma's. Hoe word je groen? De essentie is een verzameling mini boekjes waarbij elk boekje op ongeveer 50 paginas alle relevante facetten met betrekking tot een actueel of ander in teressant onderwerp op kernachtige wijze uiteenzet.

De onderwerpen beslaan uiteenlopende terreinen en gaan van de kredietcrisis tot de islam, van vrijmetselarij tot de evolutietheorie, van Oost-Congo tot de klimaatcrisis. Microfinanciering is niet meer weg te denken uit het hedendaagse ontwikkelingsdiscours en in kreeg de bedenker ervan, Mohammed Yunus, de Nobelprijs voor de Vrede. Maar wat wil de term precies zeggen? En wat is het verschil tussen microkrediet en microfinanciering? Hoe en wanneer is microfinanciering ei genlijk ontstaan?

Welke evolutie heeft het sindsdien ondergaan en wat is de impact van microfinanciering op de ontwikkeling van een land en op het inkomen van haar inwoners? Annabel Vanroose geeft heldere antwoorden op deze en andere vragen.

Op 16 A3 prenten staat een specifiek kinderrecht. De prenten kunnen in een kring gebruikt worden of opgehangen op een centrale plaats. Op de achterkant van elk van de 16 rechten staan verwerkings suggesties. In heel korte, grappige en eenvoudige tips toont dit boekje hoe we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om de aarde te redden. Van «je schoenen recycleren» over «een heg of boom adopteren» tot «het kopen van dolfijnvriendelijk gevangen tonijn».

De wereld wordt kleiner als je groter wordt: Dit boekje gaat over de kleine rotspinguïn Ping die Punky, een koningspinguïn leert kennen op de vuilnisbelt aan de rand van het verlaten walvisdorp.

Het is een ver haaltje voor kinderen van 3 tot 7 jaar over pinguïns, vriendschap en het klimaat. De wereld volgens Monsanto: Niet alleen in de eigen buurt, stad of land, maar wereldwijd. Veel leerkrachten stimuleren al wereldburger schap onder hun leerlingen, zonder dat ze dat weten.

De wereld wordt kleiner als je groter wordt biedt mogelijkheden om dit vaker en bewuster te doen. Er is gekeken naar de praktijk in de basisschool en gesproken met praktijkdeskundigen. Dat leverde een hoeveelheid tips en voorbeel den op die hopelijk leiden tot inspiratie om met wereldburgerschap aan de slag te gaan. De wereld wordt kleiner als je groter wordt is speciaal gericht op alle klassen van de basisschool.

De publicatie is een. De woestijn vreet de aarde aan. Het droge seizoen blijft maar duren, water is er niet. En er dreigt oorlog. De meer derheid van de inwoners volgen hun instinct en vertrekken naar het Zuiden. Rahne, de enige geletterde dorpsbewoner, beslist om samen met zijn vrouw Mouna en hun drie kinderen naar het Oosten te trekken.

Een paar schapen, geiten en de kameel Chamelle vormen hun enige bron van rijk dom. Onder een verwoestende zon reizen Rahne en de zijnen door vijandige gebied, een tocht zonder einde waarbij ze vaak het. Deze harde maar hoopvolle film speelt zich af in een niet nader genoemd Afrikaans land.

Bij de dvd hoort een handleiding voor leerkrachten en een leerlingenbundel. Daarmee kunnen in de les de thema's klimaatverandering en wereldvrede aangekaart worden. Voor openbare vertoningen neem je contact op met Bevrijdingsfilms. Help, mijn iglo smelt! Rencontre des Continents, In dit inspirerende boek vertellen vier kinde ren uit verschillende landen over hun leven en over de invloed van de opwarming van de aarde op hun leven.

Halima uit Ethiopië moet steeds verder lopen met haar geitjes om water te vinden in de woestijn. En het eiland in de Stille Zuidzee waar Toei woont is langzaam maar zeker in de zee aan het zakken. Dit spel wil ons bewust maken van de im pact die ons voedingsmodel heeft op het milieu, het sociaaleconomische klimaat en de gezondheid. De gevolgen van onze con sumptiekeuzen worden visueel uitgedrukt, ze worden symbolisch voorgesteld met een touwtje dat de verschillende interagerende actoren met elkaar verbindt.

De activiteit wordt kracht bijgezet door een reusachtig spinnenweb dat de elementen op ons bord aan verschillende thema's - waterkwaliteit, IMF, reclame, ontbossing of ondervoeding - linkt.

De onderlinge afhankelijkheid van de economische, sociale, ecologische en politieke dimensie wordt zo via een simu latie en een rollenspel duidelijk. Wat is biodiversiteit, wat is het belang ervan en hoe kunnen we die beschermen? In dit boekje vind je tips om biodiversiteit te behouden. De Vier Windstreken, Onze planeet is in gevaar: In dit speelboek vind je heel wat nuttige tips om de aarde te beschermen. Spel na spel leer je vriende lijker om te gaan met onze aarde.

Na de lange, donkere poolwinter breekt eindelijk de zon weer door. Lars, de kleine ijsbeer, geniet van de doorbrekende lente en trekt erop uit. Al snel raakt hij bevriend met Arie, de aalscholver. De beluga's en de enorme potvis Pjotr, die Lars ook ontmoet, blijken in groot gevaar te zijn.

Ze worden namelijk opgejaagd door een walvisjager. Samen met zijn nieuwe vriend bedenkt Lars een slim plan om ze te redden. Jeugd en Vrede, Wereldreis brengt de realiteit achter de foto's van de wereldkalender van Een verhaal brengt de foto tot leven, het tijdschrift brengt ook informatie over het land en duiding bij het centrale thema. Per graad vind je praktische lessuggesties die te gebruiken zijn in verschillende vak ken. Deze aflevering gaat over Benin, er is bijzondere aandacht voor de meren in het land.

Afghanistan is natuurlijk veel meer dan de Taliban alleen. Maar deze laatste zijn wel de tegenpartij in een conflict waar de Lage Landen samen met verschillende andere Europese staten sinds enkele jaren actief bij betrokken zijn. Hoe zit die beweging, die bij ons vooral geassocieerd wordt met middeleeuwse fanatici, gruwelijke zelfmoordaanslagen en de mishandeling van vrouwen, eigenlijk in elkaar?

Hoe is ze ontstaan, wat is haar ideologie en wie steunt haar? En wat zijn de omstandigheden die geleid hebben tot de opkomst, ondergang én de terugkeer van de Taliban? Bruno De Cordier maakte een gedetailleerd maar toegankelijk portret van deze beweging die een weerspiegeling is van de vaak tragische geschiedenis van Afghanistan.

En het is al even bekend om de schokkende en bloedige gebeurtenissen uit vrij recente tijden: Langzaam is het land zich aan het herstellen. Water speelt een grote rol in het bestaan van de Cambodjanen, voor het verbouwen van rijst en voor de visserij. De reusachtige Mekong zet jaarlijks bijna 20 procent van het land onder water.

De overstromingen zijn de sleutel tot de vruchtbaarheid en de visrijkdom, maar soms richten ze ook grote schade aan. Het theehuis is voor deze traditie een geliefde plek.

Iraniërs zijn gastvrije, creatieve en kunstzinnige mensen. Iran is een boeiend land met gevarieerde land schappen en verrassende steden. De essentie is een verzameling miniboek jes waarbij elk boekje op ongeveer 50 paginas alle relevante facetten met betrek king tot een actueel of ander interessant onderwerp op kernachtige wijze uiteenzet. Het geweld in het Midden-Oosten plaatst het conflict tussen Israël en de Palestijnen regelmatig in het centrum van de belang stelling.

Maar waar liggen de wortels van dit conflict? Hoe is het in de loop der tijden geëvolueerd? Wat is de visie van Israël? En wat vinden de Palestijnen? Welke rol speelt het buitenland? En zijn er oplos singen mogelijk?. Op een nacht droomt Liu dat haar groot vader haar roept. Ze wordt wakker en besluit hem te gaan opzoeken, helemaal aan de andere kant van de bergen.

Het is een lange reis. Na aankomst vraagt haar grootvader of ze in tekeningen wil vertel len over haar reis. Gedurende het verhaal maken kinderen spelenderwijs kennis met het Chinese schrift. Eerst zie je de tekening waarin het woord is uitgebeeld, vervolgens zie je het oude Chinese ideogram en dan het Chinese karakter van nu.

Zo komen kinderen te weten hoe het Chinese schrift tot stand kwam en hoe je via tekeningen en karakters ook een verhaal kan vertel len. Bij het boek hoort een poster met alle tekeningen, ideogrammen en karakters en achteraan het boek zijn er enkele spelsug gesties. Guy Delisle, die in het buitenland al naam maakte met onthullende strips over zijn reizen naar China en Noord-Korea, schetst in Birma een indringend en tegelijk humo ristisch beeld van het leven in een land dat geregeerd wordt door een van de meest repressieve junta's ter wereld.

Hij verstript in feite zijn eigen jaar in Birma, waarin hij uiteraard geconfronteerd wordt met de on vermijdelijke en alomtegenwoordige junta, maar waarin hij net zo goed op zoek gaat naar een functionerende communicatielijn met zijn Birmaanse huisbedienden of buren en waarin hij dieper dan hij zelf blijkbaar wil, ondergedompeld wordt in het wereldje van de expats.

Delisle bekijkt alles en iedereen, met name zichzelf, met een aanstekelijk gevoel voor relativiteit. Per graad vind je praktische lessuggesties die te gebruiken zijn in verschillende vakken. Deze aflevering gaat over Pakistan, het centrale thema is veiligheid. Alle delen zijn rijk geïllustreerd en de door lopende tekst is doorspekt met anekdotes, weetjes en verhaaltjes.

Cambodja, een van de kleinere landen in Zuidoost-Azië, is we. Alle delen zijn rijk geïllustreerd en de doorlo pende tekst is doorspekt met anekdotes, weetjes en verhaaltjes. Iran, het vroegere Perzië, heeft een eeuwenoude geschiede nis en een rijke cultuur die terugvoert tot ver voor onze jaartelling. Het land bestaat op een paar vruchtbare streken na - aan de Kaspische Zee en de Perzische Golf uit ruige woestijnen en berggebieden. Iran herbergt vele volkeren, waaronder noma den. Alle Iraniërs spreken naast de taal van hun volk ook Farsi, de officiële taal.

De auteur presenteert een aantal modellen, werkwijzen en gesprekstechnieken die hun effectiviteit in de praktijk hebben bewezen. Daarnaast geeft ze heel wat opdrachten die de leidinggevende in staat stellen om de visie, missie en doelstellingen van de eigen organisatie beter te leren kennen en te ontwikkelen, om bepaalde thema's bespreekbaar te maken, enz Voor jongeren schreef de auteur Geweldig communiceren voor jongeren.

Inspiratie over de grens: Het flankerend onderwijsbeleid van een lerende gemeente mobiliseert lokale krachten om volwaardige leerkansen voor iedereen te realiseren, zelfs vanaf de voorschoolse leeftijd. In dit losbladige prak tijkboek vindt u kaderteksten, onderzoek, goede praktijk en handige referenties.

Alle aspecten van samenwerking met het lokale onderwijsveld passeren de revue: Verder zijn er meer schoolge bonden thema's als kleuterparticipatie, taalbeleid, spijbelen en leerplichtcontrole, onderwijskosten, ouderbetrokkenheid, huiswerkbegeleiding.

U vindt in dit boek de nodige knowhow om een flankerend onderwijsbeleid op maat op te starten. En u verneemt hoe de gemeente ook als actor kan werken aan een stimulerende leeromgeving. Uiteraard is de invalshoek netoverschrijdend. Basisvaardigheden taal in het voort gezet onderwijs: Inspectie van het Onderwijs IvhO , Binnen het project Vversterk bestaan al diverse rapporten met good practice beschrijvingen van Nederlandse kinder dagverblijven en peuterspeelzalen, op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en hoe de ouders daarbij betrokken wor den.

Deze publicatie neemt een kijkje over de grens en biedt nog meer ideeën voor de aanpak en de positieve effecten van voor- en vroegschoolse educatie.

In deze publicatie vindt u informatie over de vraag hoe Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs presteren op de basisvaardigheden taal. Daarnaast bekijkt het rapport hoe deze prestaties verklaard en verbeterd kunnen worden. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht in de prestaties van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op de ba sisvaardigheden taal, rekenen en sociale omgang.

Activerend hoger onderwijs daadwerkelijk realiseren in de dagdagelijkse onderwijs praktijk is niet evident. Dit boek wil docen ten daartoe de nodige handvatten aanrei ken. Naast tips en tricks, gebaseerd op de meest recente theoretische inzichten, gaat er veel aandacht naar voorbeelden en volledig uitgewerkt illustratiemateriaal.

Niet alleen het eigenlijke activerende lesgeven komt daarbij aan bod. De auteur gaat ook uitvoerig in op de uitwerking van groeps opdrachten en ondersteunend cursusmateriaal en op de keuze voor een gepaste klassieke dan wel alternatieve toetsmethode. Leraren kunnen een belangrijke rol spe len in het opvangen en begeleiden van leerlingen in een crisissituatie.

Sommigen hebben een speciale functie als faalangst trainer, remedial teacher, leerlingbegelei der of orthopedagoog.

Anderen hebben geen officiële taak op het gebied van leerlingbegeleiding, maar kunnen tijdens of buiten de les signalen opvangen dat een leerling in een crisis zit. Dit boek is bedoeld als een handreiking voor leraren om hen te helpen hun vaardigheid te vergroten bij de ondersteuning van leerlingen.

Welke soort klassamenstelling is de meest gunstige voor de leerprestaties, het wel bevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen best omringd door een brede diversiteit aan medeleerlingen? Of is het beter in de klas te zitten met gelijkaardige leerlingen?

Deze review bekijkt de effecten op het prestatieniveau en bespreekt andere groeperingscriteria zoals leeftijd, sociaal-economische thuis situatie, cultureel-etnische achtergrond en geslacht. Een inspiratiebron voor direc teurs, pedagogisch begeleiders en anderen die beslissingen moeten nemen.

Dit makkelijk leesbare werkboek biedt prak tische ondersteuning bij de communicatie met ouders in de kinderopvang. Het is in de eerste plaats bestemd voor leiding gevenden en teamleiders, als leidraad voor de communicatie met ouders binnen.

Dit boek is geschreven voor volwassenen die willen werken aan de communicatie met hun eigen of andere jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar.

Aan de hand van het verhaal van Evelien, die van thuis wegloopt en de school voor gezien houdt, wordt aangetoond dat het mogelijk is om oude patronen los te laten en echt contact te leggen met jongeren.

Ouders nemen de wijk: Hoe kunnen gemeenten en schoolbesturen bevorderen dat in gemengde wijken de school een afspiegeling is van de bevol kingssamenstelling? Dit onderzoek neemt de situatie in Utrecht onder de loep en gaat in de eerste plaats na wat het effect is van. Daarnaast is onderzocht hoe ouders bij de schoolkeuze te werk gaan en in het bijzonder op welke motieven zij hun schoolkeuze baseren.

Tot slot beschrijft het rapport wat er bekend is over de effecten van maatregelen om segregatie tegen te gaan en naar het draagvlak voor deze maatregelen onder ouders en directies in vier gemengde wijken.

Op basis van de resultaten worden vijftien aanbevelingen gedaan. Vlaamse Vereniging van Studenten, Koninklijke Van Gorcum, Deze kinderen hebben problemen in de ontwikkeling van sociaal begrip en sociaal gedrag.

Een redelijk groot aantal van hen heeft ook last van aandachts problemen en hyperactiviteit, symptomen die passen bij ADHD. Het eerste deel van het boek beschrijft de problemen van kin deren met deze stoornis en de gevolgen voor de opvoeding en het gezin. Aan bod komt ook hoe de diagnose gesteld wordt. Veelgestelde vragen van ouders worden beantwoord. In het tweede deel worden concrete adviezen en tips gegeven die de opvoeding makkelijker kunnen maken.

Iedere ouders kan zelf kiezen welke tips in haar of zijn situatie bruikbaar zijn. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor ouders, maar is ook geschikt voor professionals zoals hulpverleners, leerkrachten of huis artsen als ondersteuning bij de begeleiding van ouders van kinderen met PDDNOS. De Vlaamse Vereniging van Studenten verzamelde in het Zwartboek Discrimina tie getuigenissen over discriminatie van studenten in het hoger onderwijs.

Vanuit deze verhalen en in overleg met studenten gingen ze op zoek naar maatregelen die discriminatie kunnen tegengaan, maar ook naar maatregelen om de diversiteit in het hoger onderwijs te verhogen. Dit resul teerde in het Witboek Diversiteit. Wat is echt, wat is nep? Hoe kijken jon geren naar de wereld door het venster van reclame, magazines en Photoshop? Hoe zien ze zichzelf in die wereld en hoe denken ze over hun eigen stijl en gedrag?

De antwoorden op deze en andere vragen rond schoonheid, eigen stijl, fake-zijn en media-gebruik werden gebundeld in dit gratis te downloaden onderzoeksrapport van In Petto. Het Fake rapport maakt deel uit van een thematische drieluik. Voor jongeren is er ook al een Fake-magazine met bijbehorende website over identiteit, zelfbeeld, imago en de spiegeling aan de beeldcultuur.

In de volgende fase van het actieprogramma wordt een vormingsspel ontwikkeld. Levensbeschouwelijke diversiteit in het onderwijs: Deze brochure wil beleidsmensen uit het onderwijs, ondersteunend personeel en leerkrachten ondersteunen om een diver siteitsbeleid met aandacht voor levensbe schouwing uit te bouwen.

In het eerste deel lichten de auteurs een aantal belangrijke concepten toe, zoals levensbeschouwing, identiteit, integratie, secularisering, schei ding van Kerk en Staat. Deze concepten zijn cruciaal om een visie en beleid rond levensbeschouwelijke diversiteit op te bouwen.

In het tweede deel reiken we handvaten aan voor het uitwerken van een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing. Basisvaardigheden taal in het basison derwijs: Inspectie van het onderwijs, Witte zwanen, zwarte zwanen. In deze publicatie vindt u informatie over de basisvaardigheden taal in het basison derwijs. Dit rapport geeft antwoord op twee vragen: Wat is het niveau van de taalvaar digheid van leerlingen aan het einde van de basisschool?

Waarin verschillen scholen met zwakke, gemiddelde en goede taalresultaten aan het einde van de basis schoolperiode? Het gaat om de vraag op welke manier diversiteit in personeelsbeleid van waarde kan zijn voor individuele on derwijsinstellingen, m.

Door literatuurstudie, gesprekken, en vier work shops voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo is achterhaald: In Witte zwanen, zwarte zwanen beschrijft onderzoeksjournalist Anja Vink het ont staan en de gevolgen van de onderwijs segregatie. Ze laat beleidsmakers aan het woord, volgt docenten en hun leerlingen en graaft in dossiers. Daarbij gaat ze geen taboe uit de weg: Hebben we het wel over het juiste onderwerp als we het hebben over zwarte scholen?

Gaat het eigenlijk niet over de nieuwe scholen voor de armen van de eenentwintigste eeuw? Vink laat zien hoe de segregatie in stilte groeit en wat de ge volgen zijn voor de leerlingen, de scholen en onze maatschappij.

Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?: Dit rapport bundelt gegevens over de controle op de inschrijvingen in het ba sis- en secundair onderwijs, de in- en uitschrijvingen in het secundair onderwijs. Verdwalen in taal voor leerkrachten: Niet alleen bij taal: Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel begint met een overzicht van de gepubliceerde gegevens over Nederlandse taalvaardigheid van bachelorstudenten in het hoger onderwijs van tot in Vlaanderen en Nederland.

In een bevra ging van docenten hoger onderwijs peilden de auteurs dan naar de talige competenties die zij van hun studenten verwachten en naar de mate waarin studenten volgens hun perceptie aan die vereisten voldoen.

Bij wijze van conclusie worden de ant woorden van de docenten getoetst aan de bevindingen vanuit het Monitoraat op maat. Het tweede deel maakt de overbrugging naar het secundair onderwijs.

Eerst wordt bekeken in welke mate de vastgestelde knelpunten verband houden met de eind termen voor de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen. Op basis van de voorafgaande bevindingen en vanuit de er varing met taalondersteuning academisch Nederlands op het Monitoraat op maat for muleert men tot slot enkele aanbevelingen voor het secundair onderwijs. Dit boekje bevat praktische ideeën, tips en adviezen over het begeleiden van dys lectische leerlingen en over beschikbare hulpmiddelen.

De meeste tips zijn zowel geschikt voor leerlingen in het basisonder wijs als voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Taalbeleid in het hoger onderwijs: Het boek bestaat uit drie delen: In 15 hoofdstukken biedt dit boek een uitgebreid overzicht van wat er de laatste jaren inzake taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Neder land gerealiseerd is maar plaatst er ook kritische kanttekeningen bij.

Verschillende thema's komen aan bod: Naast een stand-van-zaken werpt het boek ook een blik op de toekomst. In het eerste hoofdstuk van deze publicatie gaat men in op enkele belangrijke ontwik kelingen op lerarenopleidingen basisonder wijs in Nederland en Vlaanderen.

De auteur focust op de taalvaardigheid van studenten. In het tweede hoofdstuk geeft men een omschrijving van het begrip taalbeleid op de lerarenopleiding.

Lerarenopleidingen vinden dat taalbeleid nodig is, maar doen er in de praktijk nog heel weinig aan. Dat is een van de bevindingen van een nader onderzoek dat men instelde naar taalbeleid op de opleiding.

In hoofdstuk 3 gaat men erop in. Hoofdstuk 4 vormt de kern van dit boekje. De auteur geeft aan hoe de projecten zijn opgezet en hoe ze in grote lijnen zijn uitgevoerd. Hoofdstuk 5 geeft na de conclusies ten slotte een aantal aanbevelingen.

De Taaltoets Alle Kinderen: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, In deze publicatie wordt verslag uitgebracht van het normeringsonderzoek van de TAK bij een populatie van autochtone en allochtone kinderen uit Vlaanderen. Het onderzoek liep van tot Helder en beknopt overzicht van de meest voorkomende spraak,-, taal,- en leerproblemen bij kinderen en jeugdigen. De auteurs beginnen elk hoofdstuk met een praktijkvoorbeeld.

Volgens een vast stramien wordt dan een bondige en toe gankelijke beschrijving gegeven van het onderwerp, gevolgd door de meest actu ele kijk op de diagnostische en behande lingsmogelijkheden. In dit deel komen de volgende spraak,-, taal en leerproblemen aan de orde: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet introduceert met de collegiale visitatie een nieuwe manier om te werken aan integrale kwaliteitszorg.

Bij een collegiale visitatie bezoeken teams van leraren op een systematische en doel gerichte wijze een school en bezorgen ze hun bevindingen in een adviserend rapport aan de school.

Het boek biedt niet alleen het theoretische referentiekader maar ook een volledig uitgewerkt scenario voor het verloop van een collegiale visitatie. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet is bedoeld voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, zorg coördinatoren, directies van scholen en begeleidingsdiensten. Sleutelen aan basiscompetenties op de werkvloer: Getuigenissen van voedingsbedrijven rond werken aan Nederlands op de werkvloer, vaardigheden en geletterdheid. Inspiratie bron voor andere bedrijven.

Amsterdam University Press, Nederland een diepgaande en multidisci plinaire analyse van de veiligheids- en leef baarheidsproblematiek in de multiculturele samenleving. Afgewisseld met recepten, weetjes, citaten en een verhaal van columniste Kaat Vrancken schetst het boek de opkomst van kebab in de Mijnstreek dankzij de migratie van Turkse arbeiders.

De evolutie van het vleesgerecht en de invloeden van de Belgische frietkot cultuur worden uitgebreid belicht. De foto grafie van Luc Daelemans, die kebabzaken en hun uitbaters prachtig portretteerde, vult deze inhoud perfect aan.

Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zij denken. May kel Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benade ringen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samen leving.

Daarbij komen vragen aan de orde als: Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren men sen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?

De Griekse Maria Dermitzaki is een drietal jaren geleden gestart met een onderzoek naar de verhalen, anekdotes en foto's van de verschillende generaties Grieken in Lim burg. Een tentoonstelling, een film en een boek zijn daarvan het resultaat. Dit boek vertelt voor het eerst de verhalen van Grie ken in Limburg en Limburgers met Griekse roots uit drie generaties via een dertigtal interviews en is prachtig geïllustreerd met talrijke persoonlijke foto's en documenten over hun leven hier en hun herinneringen aan Griekenland en hun familie ginds.

Deze checklist biedt praktische tips voor communicatie met Turkse en Marok kaanse allochtonen in Utrecht. De twee latino's getuigen over het dubbele gevoel waarmee ze in Antwerpen leven: Bevat Neder landstalige en Spaanstalige versie.

Meer kleur op straat: Met de buik het brood achterna: Zij laten zien dat de wil tot parti cipatie werkendeweg ontstaat; veel burgers willen betrokken zijn, maar dat vergt wel wat van het proces.

Ook blijken burgers goed met complexiteit ingewikkelde pro blemen, bestuurlijke drukte om te kunnen gaan. Dit alles stelt hoge en heel andere ei sen aan professionals bij gemeentelijke en maatschappelijke organisaties. De auteurs geven tien handreikingen om processen van bewonersparticipatie succesvol vorm te geven. Geen kant-en-klare recepten, wel enkele lessen en indringende vragen die uitnodigen tot zelfonderzoek.

Als Milena Mulders na het overlijden van haar Sloveense moeder besluit om zich te verdiepen in haar familiegeschiedenis, weet zij nog niet welke bijzondere speur tocht haar wacht. Al snel beseft ze dat haar geschiedenis deel uitmaakt van die van de Sloveense gemeenschap in Limburg, één van Nederlands oudste immigrantengroe pen. Ze brengt verhalen naar boven over rouw, schuldgevoel en schaamte. Over de ingewikkelde positie van de Limburgse Slo venen tijdens en na de Tweede Wereldoor log.

Over het levend houden van de eigen cultuur. Maar ook over de onontkoombare invloed van politieke omwentelingen op het Europese schouwtoneel. In het debat over de multiculturele sa menleving neemt het thema veiligheid een centrale plaats in.

Wetenschappelijke bevindingen om de discussie over dit on derwerp te stofferen, zijn in België echter schaars. Nederland heeft op dit vlak iets meer onderzoekservaring opgebouwd, maar bepaalde aspecten blijven onderbe licht. In dit boek nemen de auteurs zowel de overheid als de burger onder de loep en staan ze stil bij de ervaringen van zowel autochtonen als allochtonen.

Onder meer volgende thema's komen uitgebreid aan bod: In zeven hoofdstukken maken experts uit België en. Dit uit het Fries vertaalde boek bevat zo'n kleine dertig verhalen van Friese emigran ten, die sinds de Tweede Wereldoorlog en soms ook daarvoor hun heil hebben gezocht in emigratielanden als Canada, de Verenigde Staten, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, waar onder Brazilië, Argentinië en Venezu ela.

Deze verhalen zijn gebaseerd op vrij. Behalve over heimwee gaat het vooral ook over de kansen die zij daar hadden. Er worden vier profielen onderscheiden en voor elke profiel wordt een geschikte, intensieve aanpak geschetst. Relatie als de sleutel? Daarbij wordt er gekeken naar een belangrijke werkzame factor in de hulpverlening, namelijk de relatie tussen hulpverlener en cliënt.

Een goede relatie kan gezien worden als een verbond tot sa menwerking, waarbij cliënt en hulpverlener in consensus werken aan de doelen van de hulpverlening. In de residentiële jeugdzorg wordt deze relatie vaak vormgegeven door medewerkers in de leefgroep en in de klas.

De auteurs bespreken uitkomsten van prak tijkgericht onderzoek naar de relatie tussen jeugdigen, groepsleiders en docenten in een gesloten residentiële jeugdzorg instel ling. Ze besteden daarbij aandacht aan de affectieve binding en ervaren veiligheid in de relatie en de kwaliteit van de bejege ning van jeugdigen door groepsleiders en docenten.

Op basis van de bevindingen noemen zij diverse aandachtspunten voor zowel onderzoek als praktijk, waarmee de kwaliteit van de residentiële jeugdzorg kan worden verbeterd. In veel wijken verhardt het klimaat van de buitenruimte: Vanouds doet TOS dit door te werken met en voor kinderen.

Maar TOS doet meer. TOS werkt namelijk ook actief voor én met jongeren van de straat. Hoe rekruteert TOS deze jongeren en wat zijn de voordelen van het werken met buurtjongeren voor TOS, de buurt en de jongeren zelf? Jeugdcriminaliteit bestaat voor het over grote deel uit kwajongensstreken, experi menteergedrag van adolescenten. Maar er bestaat ook een kleine categorie jeugdige delinquenten die niet één of tweemaal maar heel geregeld met politie en justitie in aanraking komen en waarmee niemand zich goed raad weet.

Wie zijn deze jeugdige veelplegers? Wat werkt bij hen? Wat doet jeugdige veelplegers stoppen? Dit boek biedt antwoord op deze vragen. In een inleidend hoofdstuk schetsen zij het hele werkveld. Daarna wor den in afzonderlijke hoofdstukken de meest voorkomende doelgroepen besproken: De lezer wordt ook aangezet tot nadenken over wat de doelgroep van een sociaal werker vraagt en in hoeverre het werken met deze doelgroep bij hem of haar past. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen en opdrachten en een literatuurlijst.

Gezinsmanagers in Marokkaans-Ne derlandse gezinnen: Ministerie van VROM, Het inzetten van een gezinsmanager heeft als doel om structuur te brengen in het gezin en de ouders in staat te stellen om goede opvoeders te zijn.

De manager is werkzaam in multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen die op meerdere leefter reinen problemen ondervinden en die niet of onvoldoende bereikt worden door de hulpverlening. Het gaat in de wegwijzer voornamelijk om onmachtige, onwillige Marokkaans-Nederlandse gezinnen of ge zinnen waar de hulpverlening onvoldoende effectief is. Het rapport laat verder zien welke stappen nodig zijn om de meetladder te operationaliseren, toetsen en verankeren in bestaande standaarden. Substance Use among Migrants: Gaat u het gesprek aan?: Dit boekje is voor mensen die zich - pro fessioneel of vrijwillig - willen inzetten voor stervenden van allochtone afkomst.

Het geeft informatie over hoe allochtonen van verschillende generaties omgaan met de laatste levensfase en geeft aan hoe je best een gesprek hierover aanpakt.

De houding tegenover drugs en drugge bruik is deels cultureel bepaald. Dit boek wil de evolutie in het druggebruik bij migranten analyseren en nagaan in hoeverre de hou ding tegenover drugs en druggebruik uit de oorspronkelijke cultuur beïnvloed wordt door de sociale context van de nieuwe om geving. De auteur onderzocht als gevalstu die de Iraanse migranten in België.

Voor het onderzoek werden Iraanse allochtonen geïnterviewd over hun druggebruik, zowel hier als in hun thuisland. De gemeente Rotterdam was de eerste ge meente die in voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoude lijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. Vanuit het concept beschermingsarrangement is de aanpak van eergerelateerd geweld na der onderzocht.

Deze aanpak bestrijkt de fasen van preventie, signalering, interventie en nazorg. Goed voorbeeld doet goed volgen: De afgelopen jaren zijn in Nederland veel inspanningen geleverd om professionals en andere betrokkenen bewuster te maken van hun rol: Uit een uitgebreide inventari satie van good practices zijn 23 projecten geselecteerd. Dit rapport biedt gemeenten en instellingen een kader en een selectie van de beste good practices. Er wordt een onderverdeling gemaakt in huiselijk geweld in het algemeen, kindermishandeling, ou derenmishandeling, loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van interventies die tot doel hebben gezinnen, ouders of jeugdigen te ondersteunen.


Sex 30 euro massage erotich


Maar willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld, dan lopen we al gauw tegen grote dilemma's aan: De benodigde informatie blijkt onbetrouwbaar en voor veel producten is er gewoon geen duurzaam alternatief.

De schade aan mens en aarde blijft als gevolg daarvan onzichtbaar op de labels van bijvoorbeeld onze mobiele te lefoons, spijkerbroeken en medicijnen. De mens is naast consument ook werknemer, spaarder en soms ook belegger. Hij of zij kan daarom op verschillende manieren invloed uitoefenen op keuzes van bedrijven en overheden die de wereld schoner en eerlijker kunnen maken. Het onzichtbare label laat zien dat de huidige regels, wetten en gedragscodes niet afdoende zijn om te komen tot werkelijk eerlijke, duurzame en ethische productievormen.

Het boek biedt instrumenten en daagt de lezer uit om duurzaam te handelen. Aanwezig in 46 landen, is Monsanto mark tleider in genetisch gemanipuleerde ge wassen en wordt het stilaan één der meest controversiële bedrijven in de industriële geschiedenis. Sinds de oprichting in vocht het bedrijf rechtszaak na rechtszaak uit vanwege de dubieuze samenstelling van haar producten. Deze documentaire schetst een nauwgezet beeld van dit bedrijf en de donkere zijde van haar praktijken.

Deze canon biedt 24 vensters op de wereld, op basis waarvan leerkrachten en docenten invulling kunnen geven aan wereldburger schap in hun lessen. New Internatio nalist Publications, Dit boek geeft aan de hand van cartoons een kijk op de wereldgeschiedenis. De le zer wordt doorheen de wereldgeschiedenis geleid waar vaak genegeerde waarheden over politiek en milieu aan bod komen. Achteraan in het boek vind je uitleg bij elke cartoon, maar de nadruk ligt op eigen interpretatie.

Je krijgt een verhaal zonder woorden, met veel symboliek; een puzzel die tot heel wat discussie kan leiden. Werelds zakendoen is een documentaire over mondiaal verantwoord ondernemen. Hoofdpersonen in de film zijn ondernemers die bij het zakendoen voor dilemma's gesteld worden rond corruptie, kinderar beid, kostenafwenteling, onacceptabele arbeidsvoorwaarden en het negeren van veiligheids- en milieuregels.

In deze film zien we hoe zij omgaan met deze dilem ma's. Hoe word je groen? De essentie is een verzameling mini boekjes waarbij elk boekje op ongeveer 50 paginas alle relevante facetten met betrekking tot een actueel of ander in teressant onderwerp op kernachtige wijze uiteenzet. De onderwerpen beslaan uiteenlopende terreinen en gaan van de kredietcrisis tot de islam, van vrijmetselarij tot de evolutietheorie, van Oost-Congo tot de klimaatcrisis.

Microfinanciering is niet meer weg te denken uit het hedendaagse ontwikkelingsdiscours en in kreeg de bedenker ervan, Mohammed Yunus, de Nobelprijs voor de Vrede. Maar wat wil de term precies zeggen? En wat is het verschil tussen microkrediet en microfinanciering? Hoe en wanneer is microfinanciering ei genlijk ontstaan? Welke evolutie heeft het sindsdien ondergaan en wat is de impact van microfinanciering op de ontwikkeling van een land en op het inkomen van haar inwoners?

Annabel Vanroose geeft heldere antwoorden op deze en andere vragen. Op 16 A3 prenten staat een specifiek kinderrecht. De prenten kunnen in een kring gebruikt worden of opgehangen op een centrale plaats. Op de achterkant van elk van de 16 rechten staan verwerkings suggesties. In heel korte, grappige en eenvoudige tips toont dit boekje hoe we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om de aarde te redden.

Van «je schoenen recycleren» over «een heg of boom adopteren» tot «het kopen van dolfijnvriendelijk gevangen tonijn». De wereld wordt kleiner als je groter wordt: Dit boekje gaat over de kleine rotspinguïn Ping die Punky, een koningspinguïn leert kennen op de vuilnisbelt aan de rand van het verlaten walvisdorp. Het is een ver haaltje voor kinderen van 3 tot 7 jaar over pinguïns, vriendschap en het klimaat. De wereld volgens Monsanto: Niet alleen in de eigen buurt, stad of land, maar wereldwijd.

Veel leerkrachten stimuleren al wereldburger schap onder hun leerlingen, zonder dat ze dat weten. De wereld wordt kleiner als je groter wordt biedt mogelijkheden om dit vaker en bewuster te doen. Er is gekeken naar de praktijk in de basisschool en gesproken met praktijkdeskundigen.

Dat leverde een hoeveelheid tips en voorbeel den op die hopelijk leiden tot inspiratie om met wereldburgerschap aan de slag te gaan. De wereld wordt kleiner als je groter wordt is speciaal gericht op alle klassen van de basisschool.

De publicatie is een. De woestijn vreet de aarde aan. Het droge seizoen blijft maar duren, water is er niet. En er dreigt oorlog. De meer derheid van de inwoners volgen hun instinct en vertrekken naar het Zuiden. Rahne, de enige geletterde dorpsbewoner, beslist om samen met zijn vrouw Mouna en hun drie kinderen naar het Oosten te trekken.

Een paar schapen, geiten en de kameel Chamelle vormen hun enige bron van rijk dom. Onder een verwoestende zon reizen Rahne en de zijnen door vijandige gebied, een tocht zonder einde waarbij ze vaak het.

Deze harde maar hoopvolle film speelt zich af in een niet nader genoemd Afrikaans land. Bij de dvd hoort een handleiding voor leerkrachten en een leerlingenbundel. Daarmee kunnen in de les de thema's klimaatverandering en wereldvrede aangekaart worden. Voor openbare vertoningen neem je contact op met Bevrijdingsfilms. Help, mijn iglo smelt! Rencontre des Continents, In dit inspirerende boek vertellen vier kinde ren uit verschillende landen over hun leven en over de invloed van de opwarming van de aarde op hun leven.

Halima uit Ethiopië moet steeds verder lopen met haar geitjes om water te vinden in de woestijn. En het eiland in de Stille Zuidzee waar Toei woont is langzaam maar zeker in de zee aan het zakken. Dit spel wil ons bewust maken van de im pact die ons voedingsmodel heeft op het milieu, het sociaaleconomische klimaat en de gezondheid. De gevolgen van onze con sumptiekeuzen worden visueel uitgedrukt, ze worden symbolisch voorgesteld met een touwtje dat de verschillende interagerende actoren met elkaar verbindt.

De activiteit wordt kracht bijgezet door een reusachtig spinnenweb dat de elementen op ons bord aan verschillende thema's - waterkwaliteit, IMF, reclame, ontbossing of ondervoeding - linkt. De onderlinge afhankelijkheid van de economische, sociale, ecologische en politieke dimensie wordt zo via een simu latie en een rollenspel duidelijk. Wat is biodiversiteit, wat is het belang ervan en hoe kunnen we die beschermen?

In dit boekje vind je tips om biodiversiteit te behouden. De Vier Windstreken, Onze planeet is in gevaar: In dit speelboek vind je heel wat nuttige tips om de aarde te beschermen. Spel na spel leer je vriende lijker om te gaan met onze aarde. Na de lange, donkere poolwinter breekt eindelijk de zon weer door.

Lars, de kleine ijsbeer, geniet van de doorbrekende lente en trekt erop uit. Al snel raakt hij bevriend met Arie, de aalscholver.

De beluga's en de enorme potvis Pjotr, die Lars ook ontmoet, blijken in groot gevaar te zijn. Ze worden namelijk opgejaagd door een walvisjager. Samen met zijn nieuwe vriend bedenkt Lars een slim plan om ze te redden. Jeugd en Vrede, Wereldreis brengt de realiteit achter de foto's van de wereldkalender van Een verhaal brengt de foto tot leven, het tijdschrift brengt ook informatie over het land en duiding bij het centrale thema. Per graad vind je praktische lessuggesties die te gebruiken zijn in verschillende vak ken.

Deze aflevering gaat over Benin, er is bijzondere aandacht voor de meren in het land. Afghanistan is natuurlijk veel meer dan de Taliban alleen. Maar deze laatste zijn wel de tegenpartij in een conflict waar de Lage Landen samen met verschillende andere Europese staten sinds enkele jaren actief bij betrokken zijn. Hoe zit die beweging, die bij ons vooral geassocieerd wordt met middeleeuwse fanatici, gruwelijke zelfmoordaanslagen en de mishandeling van vrouwen, eigenlijk in elkaar?

Hoe is ze ontstaan, wat is haar ideologie en wie steunt haar? En wat zijn de omstandigheden die geleid hebben tot de opkomst, ondergang én de terugkeer van de Taliban?

Bruno De Cordier maakte een gedetailleerd maar toegankelijk portret van deze beweging die een weerspiegeling is van de vaak tragische geschiedenis van Afghanistan. En het is al even bekend om de schokkende en bloedige gebeurtenissen uit vrij recente tijden: Langzaam is het land zich aan het herstellen. Water speelt een grote rol in het bestaan van de Cambodjanen, voor het verbouwen van rijst en voor de visserij.

De reusachtige Mekong zet jaarlijks bijna 20 procent van het land onder water. De overstromingen zijn de sleutel tot de vruchtbaarheid en de visrijkdom, maar soms richten ze ook grote schade aan. Het theehuis is voor deze traditie een geliefde plek. Iraniërs zijn gastvrije, creatieve en kunstzinnige mensen. Iran is een boeiend land met gevarieerde land schappen en verrassende steden. De essentie is een verzameling miniboek jes waarbij elk boekje op ongeveer 50 paginas alle relevante facetten met betrek king tot een actueel of ander interessant onderwerp op kernachtige wijze uiteenzet.

Het geweld in het Midden-Oosten plaatst het conflict tussen Israël en de Palestijnen regelmatig in het centrum van de belang stelling. Maar waar liggen de wortels van dit conflict? Hoe is het in de loop der tijden geëvolueerd? Wat is de visie van Israël? En wat vinden de Palestijnen? Welke rol speelt het buitenland? En zijn er oplos singen mogelijk?.

Op een nacht droomt Liu dat haar groot vader haar roept. Ze wordt wakker en besluit hem te gaan opzoeken, helemaal aan de andere kant van de bergen. Het is een lange reis. Na aankomst vraagt haar grootvader of ze in tekeningen wil vertel len over haar reis. Gedurende het verhaal maken kinderen spelenderwijs kennis met het Chinese schrift. Eerst zie je de tekening waarin het woord is uitgebeeld, vervolgens zie je het oude Chinese ideogram en dan het Chinese karakter van nu.

Zo komen kinderen te weten hoe het Chinese schrift tot stand kwam en hoe je via tekeningen en karakters ook een verhaal kan vertel len. Bij het boek hoort een poster met alle tekeningen, ideogrammen en karakters en achteraan het boek zijn er enkele spelsug gesties. Guy Delisle, die in het buitenland al naam maakte met onthullende strips over zijn reizen naar China en Noord-Korea, schetst in Birma een indringend en tegelijk humo ristisch beeld van het leven in een land dat geregeerd wordt door een van de meest repressieve junta's ter wereld.

Hij verstript in feite zijn eigen jaar in Birma, waarin hij uiteraard geconfronteerd wordt met de on vermijdelijke en alomtegenwoordige junta, maar waarin hij net zo goed op zoek gaat naar een functionerende communicatielijn met zijn Birmaanse huisbedienden of buren en waarin hij dieper dan hij zelf blijkbaar wil, ondergedompeld wordt in het wereldje van de expats. Delisle bekijkt alles en iedereen, met name zichzelf, met een aanstekelijk gevoel voor relativiteit.

Per graad vind je praktische lessuggesties die te gebruiken zijn in verschillende vakken. Deze aflevering gaat over Pakistan, het centrale thema is veiligheid. Alle delen zijn rijk geïllustreerd en de door lopende tekst is doorspekt met anekdotes, weetjes en verhaaltjes.

Cambodja, een van de kleinere landen in Zuidoost-Azië, is we. Alle delen zijn rijk geïllustreerd en de doorlo pende tekst is doorspekt met anekdotes, weetjes en verhaaltjes. Iran, het vroegere Perzië, heeft een eeuwenoude geschiede nis en een rijke cultuur die terugvoert tot ver voor onze jaartelling.

Het land bestaat op een paar vruchtbare streken na - aan de Kaspische Zee en de Perzische Golf uit ruige woestijnen en berggebieden. Iran herbergt vele volkeren, waaronder noma den. Alle Iraniërs spreken naast de taal van hun volk ook Farsi, de officiële taal. De auteur presenteert een aantal modellen, werkwijzen en gesprekstechnieken die hun effectiviteit in de praktijk hebben bewezen. Daarnaast geeft ze heel wat opdrachten die de leidinggevende in staat stellen om de visie, missie en doelstellingen van de eigen organisatie beter te leren kennen en te ontwikkelen, om bepaalde thema's bespreekbaar te maken, enz Voor jongeren schreef de auteur Geweldig communiceren voor jongeren.

Inspiratie over de grens: Het flankerend onderwijsbeleid van een lerende gemeente mobiliseert lokale krachten om volwaardige leerkansen voor iedereen te realiseren, zelfs vanaf de voorschoolse leeftijd. In dit losbladige prak tijkboek vindt u kaderteksten, onderzoek, goede praktijk en handige referenties. Alle aspecten van samenwerking met het lokale onderwijsveld passeren de revue: Verder zijn er meer schoolge bonden thema's als kleuterparticipatie, taalbeleid, spijbelen en leerplichtcontrole, onderwijskosten, ouderbetrokkenheid, huiswerkbegeleiding.

U vindt in dit boek de nodige knowhow om een flankerend onderwijsbeleid op maat op te starten. En u verneemt hoe de gemeente ook als actor kan werken aan een stimulerende leeromgeving. Uiteraard is de invalshoek netoverschrijdend. Basisvaardigheden taal in het voort gezet onderwijs: Inspectie van het Onderwijs IvhO , Binnen het project Vversterk bestaan al diverse rapporten met good practice beschrijvingen van Nederlandse kinder dagverblijven en peuterspeelzalen, op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en hoe de ouders daarbij betrokken wor den.

Deze publicatie neemt een kijkje over de grens en biedt nog meer ideeën voor de aanpak en de positieve effecten van voor- en vroegschoolse educatie. In deze publicatie vindt u informatie over de vraag hoe Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs presteren op de basisvaardigheden taal. Daarnaast bekijkt het rapport hoe deze prestaties verklaard en verbeterd kunnen worden. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht in de prestaties van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op de ba sisvaardigheden taal, rekenen en sociale omgang.

Activerend hoger onderwijs daadwerkelijk realiseren in de dagdagelijkse onderwijs praktijk is niet evident. Dit boek wil docen ten daartoe de nodige handvatten aanrei ken. Naast tips en tricks, gebaseerd op de meest recente theoretische inzichten, gaat er veel aandacht naar voorbeelden en volledig uitgewerkt illustratiemateriaal. Niet alleen het eigenlijke activerende lesgeven komt daarbij aan bod. De auteur gaat ook uitvoerig in op de uitwerking van groeps opdrachten en ondersteunend cursusmateriaal en op de keuze voor een gepaste klassieke dan wel alternatieve toetsmethode.

Leraren kunnen een belangrijke rol spe len in het opvangen en begeleiden van leerlingen in een crisissituatie. Sommigen hebben een speciale functie als faalangst trainer, remedial teacher, leerlingbegelei der of orthopedagoog. Anderen hebben geen officiële taak op het gebied van leerlingbegeleiding, maar kunnen tijdens of buiten de les signalen opvangen dat een leerling in een crisis zit. Dit boek is bedoeld als een handreiking voor leraren om hen te helpen hun vaardigheid te vergroten bij de ondersteuning van leerlingen.

Welke soort klassamenstelling is de meest gunstige voor de leerprestaties, het wel bevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen best omringd door een brede diversiteit aan medeleerlingen?

Of is het beter in de klas te zitten met gelijkaardige leerlingen? Deze review bekijkt de effecten op het prestatieniveau en bespreekt andere groeperingscriteria zoals leeftijd, sociaal-economische thuis situatie, cultureel-etnische achtergrond en geslacht.

Een inspiratiebron voor direc teurs, pedagogisch begeleiders en anderen die beslissingen moeten nemen. Dit makkelijk leesbare werkboek biedt prak tische ondersteuning bij de communicatie met ouders in de kinderopvang. Het is in de eerste plaats bestemd voor leiding gevenden en teamleiders, als leidraad voor de communicatie met ouders binnen. Dit boek is geschreven voor volwassenen die willen werken aan de communicatie met hun eigen of andere jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar.

Aan de hand van het verhaal van Evelien, die van thuis wegloopt en de school voor gezien houdt, wordt aangetoond dat het mogelijk is om oude patronen los te laten en echt contact te leggen met jongeren. Ouders nemen de wijk: Hoe kunnen gemeenten en schoolbesturen bevorderen dat in gemengde wijken de school een afspiegeling is van de bevol kingssamenstelling?

Dit onderzoek neemt de situatie in Utrecht onder de loep en gaat in de eerste plaats na wat het effect is van. Daarnaast is onderzocht hoe ouders bij de schoolkeuze te werk gaan en in het bijzonder op welke motieven zij hun schoolkeuze baseren. Tot slot beschrijft het rapport wat er bekend is over de effecten van maatregelen om segregatie tegen te gaan en naar het draagvlak voor deze maatregelen onder ouders en directies in vier gemengde wijken.

Op basis van de resultaten worden vijftien aanbevelingen gedaan. Vlaamse Vereniging van Studenten, Koninklijke Van Gorcum, Deze kinderen hebben problemen in de ontwikkeling van sociaal begrip en sociaal gedrag. Een redelijk groot aantal van hen heeft ook last van aandachts problemen en hyperactiviteit, symptomen die passen bij ADHD. Het eerste deel van het boek beschrijft de problemen van kin deren met deze stoornis en de gevolgen voor de opvoeding en het gezin.

Aan bod komt ook hoe de diagnose gesteld wordt. Veelgestelde vragen van ouders worden beantwoord. In het tweede deel worden concrete adviezen en tips gegeven die de opvoeding makkelijker kunnen maken. Iedere ouders kan zelf kiezen welke tips in haar of zijn situatie bruikbaar zijn. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor ouders, maar is ook geschikt voor professionals zoals hulpverleners, leerkrachten of huis artsen als ondersteuning bij de begeleiding van ouders van kinderen met PDDNOS.

De Vlaamse Vereniging van Studenten verzamelde in het Zwartboek Discrimina tie getuigenissen over discriminatie van studenten in het hoger onderwijs. Vanuit deze verhalen en in overleg met studenten gingen ze op zoek naar maatregelen die discriminatie kunnen tegengaan, maar ook naar maatregelen om de diversiteit in het hoger onderwijs te verhogen. Dit resul teerde in het Witboek Diversiteit.

Wat is echt, wat is nep? Hoe kijken jon geren naar de wereld door het venster van reclame, magazines en Photoshop? Hoe zien ze zichzelf in die wereld en hoe denken ze over hun eigen stijl en gedrag? De antwoorden op deze en andere vragen rond schoonheid, eigen stijl, fake-zijn en media-gebruik werden gebundeld in dit gratis te downloaden onderzoeksrapport van In Petto. Het Fake rapport maakt deel uit van een thematische drieluik.

Voor jongeren is er ook al een Fake-magazine met bijbehorende website over identiteit, zelfbeeld, imago en de spiegeling aan de beeldcultuur. In de volgende fase van het actieprogramma wordt een vormingsspel ontwikkeld.

Levensbeschouwelijke diversiteit in het onderwijs: Deze brochure wil beleidsmensen uit het onderwijs, ondersteunend personeel en leerkrachten ondersteunen om een diver siteitsbeleid met aandacht voor levensbe schouwing uit te bouwen. In het eerste deel lichten de auteurs een aantal belangrijke concepten toe, zoals levensbeschouwing, identiteit, integratie, secularisering, schei ding van Kerk en Staat.

Deze concepten zijn cruciaal om een visie en beleid rond levensbeschouwelijke diversiteit op te bouwen. In het tweede deel reiken we handvaten aan voor het uitwerken van een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing. Basisvaardigheden taal in het basison derwijs: Inspectie van het onderwijs, Witte zwanen, zwarte zwanen. In deze publicatie vindt u informatie over de basisvaardigheden taal in het basison derwijs.

Dit rapport geeft antwoord op twee vragen: Wat is het niveau van de taalvaar digheid van leerlingen aan het einde van de basisschool? Waarin verschillen scholen met zwakke, gemiddelde en goede taalresultaten aan het einde van de basis schoolperiode?

Het gaat om de vraag op welke manier diversiteit in personeelsbeleid van waarde kan zijn voor individuele on derwijsinstellingen, m. Door literatuurstudie, gesprekken, en vier work shops voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo is achterhaald: In Witte zwanen, zwarte zwanen beschrijft onderzoeksjournalist Anja Vink het ont staan en de gevolgen van de onderwijs segregatie.

Ze laat beleidsmakers aan het woord, volgt docenten en hun leerlingen en graaft in dossiers. Daarbij gaat ze geen taboe uit de weg: Hebben we het wel over het juiste onderwerp als we het hebben over zwarte scholen? Gaat het eigenlijk niet over de nieuwe scholen voor de armen van de eenentwintigste eeuw?

Vink laat zien hoe de segregatie in stilte groeit en wat de ge volgen zijn voor de leerlingen, de scholen en onze maatschappij. Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?: Dit rapport bundelt gegevens over de controle op de inschrijvingen in het ba sis- en secundair onderwijs, de in- en uitschrijvingen in het secundair onderwijs. Verdwalen in taal voor leerkrachten: Niet alleen bij taal: Het rapport bestaat uit twee delen.

Het eerste deel begint met een overzicht van de gepubliceerde gegevens over Nederlandse taalvaardigheid van bachelorstudenten in het hoger onderwijs van tot in Vlaanderen en Nederland. In een bevra ging van docenten hoger onderwijs peilden de auteurs dan naar de talige competenties die zij van hun studenten verwachten en naar de mate waarin studenten volgens hun perceptie aan die vereisten voldoen.

Bij wijze van conclusie worden de ant woorden van de docenten getoetst aan de bevindingen vanuit het Monitoraat op maat. Het tweede deel maakt de overbrugging naar het secundair onderwijs. Eerst wordt bekeken in welke mate de vastgestelde knelpunten verband houden met de eind termen voor de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen. Op basis van de voorafgaande bevindingen en vanuit de er varing met taalondersteuning academisch Nederlands op het Monitoraat op maat for muleert men tot slot enkele aanbevelingen voor het secundair onderwijs.

Dit boekje bevat praktische ideeën, tips en adviezen over het begeleiden van dys lectische leerlingen en over beschikbare hulpmiddelen. De meeste tips zijn zowel geschikt voor leerlingen in het basisonder wijs als voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Taalbeleid in het hoger onderwijs: Het boek bestaat uit drie delen: In 15 hoofdstukken biedt dit boek een uitgebreid overzicht van wat er de laatste jaren inzake taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Neder land gerealiseerd is maar plaatst er ook kritische kanttekeningen bij.

Verschillende thema's komen aan bod: Naast een stand-van-zaken werpt het boek ook een blik op de toekomst. In het eerste hoofdstuk van deze publicatie gaat men in op enkele belangrijke ontwik kelingen op lerarenopleidingen basisonder wijs in Nederland en Vlaanderen.

De auteur focust op de taalvaardigheid van studenten. In het tweede hoofdstuk geeft men een omschrijving van het begrip taalbeleid op de lerarenopleiding.

Lerarenopleidingen vinden dat taalbeleid nodig is, maar doen er in de praktijk nog heel weinig aan. Dat is een van de bevindingen van een nader onderzoek dat men instelde naar taalbeleid op de opleiding. In hoofdstuk 3 gaat men erop in.

Hoofdstuk 4 vormt de kern van dit boekje. De auteur geeft aan hoe de projecten zijn opgezet en hoe ze in grote lijnen zijn uitgevoerd.

Hoofdstuk 5 geeft na de conclusies ten slotte een aantal aanbevelingen. De Taaltoets Alle Kinderen: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, In deze publicatie wordt verslag uitgebracht van het normeringsonderzoek van de TAK bij een populatie van autochtone en allochtone kinderen uit Vlaanderen. Het onderzoek liep van tot Helder en beknopt overzicht van de meest voorkomende spraak,-, taal,- en leerproblemen bij kinderen en jeugdigen. De auteurs beginnen elk hoofdstuk met een praktijkvoorbeeld.

Volgens een vast stramien wordt dan een bondige en toe gankelijke beschrijving gegeven van het onderwerp, gevolgd door de meest actu ele kijk op de diagnostische en behande lingsmogelijkheden. In dit deel komen de volgende spraak,-, taal en leerproblemen aan de orde: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet introduceert met de collegiale visitatie een nieuwe manier om te werken aan integrale kwaliteitszorg.

Bij een collegiale visitatie bezoeken teams van leraren op een systematische en doel gerichte wijze een school en bezorgen ze hun bevindingen in een adviserend rapport aan de school. Het boek biedt niet alleen het theoretische referentiekader maar ook een volledig uitgewerkt scenario voor het verloop van een collegiale visitatie.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet is bedoeld voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, zorg coördinatoren, directies van scholen en begeleidingsdiensten. Sleutelen aan basiscompetenties op de werkvloer: Getuigenissen van voedingsbedrijven rond werken aan Nederlands op de werkvloer, vaardigheden en geletterdheid.

Inspiratie bron voor andere bedrijven. Amsterdam University Press, Nederland een diepgaande en multidisci plinaire analyse van de veiligheids- en leef baarheidsproblematiek in de multiculturele samenleving.

Afgewisseld met recepten, weetjes, citaten en een verhaal van columniste Kaat Vrancken schetst het boek de opkomst van kebab in de Mijnstreek dankzij de migratie van Turkse arbeiders. De evolutie van het vleesgerecht en de invloeden van de Belgische frietkot cultuur worden uitgebreid belicht. De foto grafie van Luc Daelemans, die kebabzaken en hun uitbaters prachtig portretteerde, vult deze inhoud perfect aan.

Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zij denken. May kel Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benade ringen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samen leving. Daarbij komen vragen aan de orde als: Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om?

Hoe reageren men sen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen? De Griekse Maria Dermitzaki is een drietal jaren geleden gestart met een onderzoek naar de verhalen, anekdotes en foto's van de verschillende generaties Grieken in Lim burg. Een tentoonstelling, een film en een boek zijn daarvan het resultaat. Dit boek vertelt voor het eerst de verhalen van Grie ken in Limburg en Limburgers met Griekse roots uit drie generaties via een dertigtal interviews en is prachtig geïllustreerd met talrijke persoonlijke foto's en documenten over hun leven hier en hun herinneringen aan Griekenland en hun familie ginds.

Deze checklist biedt praktische tips voor communicatie met Turkse en Marok kaanse allochtonen in Utrecht. De twee latino's getuigen over het dubbele gevoel waarmee ze in Antwerpen leven: Bevat Neder landstalige en Spaanstalige versie.

Meer kleur op straat: Met de buik het brood achterna: Zij laten zien dat de wil tot parti cipatie werkendeweg ontstaat; veel burgers willen betrokken zijn, maar dat vergt wel wat van het proces. Ook blijken burgers goed met complexiteit ingewikkelde pro blemen, bestuurlijke drukte om te kunnen gaan. Dit alles stelt hoge en heel andere ei sen aan professionals bij gemeentelijke en maatschappelijke organisaties.

De auteurs geven tien handreikingen om processen van bewonersparticipatie succesvol vorm te geven. Geen kant-en-klare recepten, wel enkele lessen en indringende vragen die uitnodigen tot zelfonderzoek. Als Milena Mulders na het overlijden van haar Sloveense moeder besluit om zich te verdiepen in haar familiegeschiedenis, weet zij nog niet welke bijzondere speur tocht haar wacht.

Al snel beseft ze dat haar geschiedenis deel uitmaakt van die van de Sloveense gemeenschap in Limburg, één van Nederlands oudste immigrantengroe pen. Ze brengt verhalen naar boven over rouw, schuldgevoel en schaamte. Over de ingewikkelde positie van de Limburgse Slo venen tijdens en na de Tweede Wereldoor log.

Over het levend houden van de eigen cultuur. Maar ook over de onontkoombare invloed van politieke omwentelingen op het Europese schouwtoneel. In het debat over de multiculturele sa menleving neemt het thema veiligheid een centrale plaats in. Wetenschappelijke bevindingen om de discussie over dit on derwerp te stofferen, zijn in België echter schaars. Nederland heeft op dit vlak iets meer onderzoekservaring opgebouwd, maar bepaalde aspecten blijven onderbe licht.

In dit boek nemen de auteurs zowel de overheid als de burger onder de loep en staan ze stil bij de ervaringen van zowel autochtonen als allochtonen. Onder meer volgende thema's komen uitgebreid aan bod: In zeven hoofdstukken maken experts uit België en. Dit uit het Fries vertaalde boek bevat zo'n kleine dertig verhalen van Friese emigran ten, die sinds de Tweede Wereldoorlog en soms ook daarvoor hun heil hebben gezocht in emigratielanden als Canada, de Verenigde Staten, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, waar onder Brazilië, Argentinië en Venezu ela.

Deze verhalen zijn gebaseerd op vrij. Behalve over heimwee gaat het vooral ook over de kansen die zij daar hadden. Er worden vier profielen onderscheiden en voor elke profiel wordt een geschikte, intensieve aanpak geschetst.

Relatie als de sleutel? Daarbij wordt er gekeken naar een belangrijke werkzame factor in de hulpverlening, namelijk de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Een goede relatie kan gezien worden als een verbond tot sa menwerking, waarbij cliënt en hulpverlener in consensus werken aan de doelen van de hulpverlening. In de residentiële jeugdzorg wordt deze relatie vaak vormgegeven door medewerkers in de leefgroep en in de klas.

De auteurs bespreken uitkomsten van prak tijkgericht onderzoek naar de relatie tussen jeugdigen, groepsleiders en docenten in een gesloten residentiële jeugdzorg instel ling. Ze besteden daarbij aandacht aan de affectieve binding en ervaren veiligheid in de relatie en de kwaliteit van de bejege ning van jeugdigen door groepsleiders en docenten.

Op basis van de bevindingen noemen zij diverse aandachtspunten voor zowel onderzoek als praktijk, waarmee de kwaliteit van de residentiële jeugdzorg kan worden verbeterd. In veel wijken verhardt het klimaat van de buitenruimte: Vanouds doet TOS dit door te werken met en voor kinderen. Maar TOS doet meer. TOS werkt namelijk ook actief voor én met jongeren van de straat. Hoe rekruteert TOS deze jongeren en wat zijn de voordelen van het werken met buurtjongeren voor TOS, de buurt en de jongeren zelf?

Jeugdcriminaliteit bestaat voor het over grote deel uit kwajongensstreken, experi menteergedrag van adolescenten. Maar er bestaat ook een kleine categorie jeugdige delinquenten die niet één of tweemaal maar heel geregeld met politie en justitie in aanraking komen en waarmee niemand zich goed raad weet.

Wie zijn deze jeugdige veelplegers? Wat werkt bij hen? Wat doet jeugdige veelplegers stoppen? Dit boek biedt antwoord op deze vragen. In een inleidend hoofdstuk schetsen zij het hele werkveld. Daarna wor den in afzonderlijke hoofdstukken de meest voorkomende doelgroepen besproken: De lezer wordt ook aangezet tot nadenken over wat de doelgroep van een sociaal werker vraagt en in hoeverre het werken met deze doelgroep bij hem of haar past.

Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen en opdrachten en een literatuurlijst. Gezinsmanagers in Marokkaans-Ne derlandse gezinnen: Ministerie van VROM, Het inzetten van een gezinsmanager heeft als doel om structuur te brengen in het gezin en de ouders in staat te stellen om goede opvoeders te zijn.

De manager is werkzaam in multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen die op meerdere leefter reinen problemen ondervinden en die niet of onvoldoende bereikt worden door de hulpverlening. Het gaat in de wegwijzer voornamelijk om onmachtige, onwillige Marokkaans-Nederlandse gezinnen of ge zinnen waar de hulpverlening onvoldoende effectief is. Het rapport laat verder zien welke stappen nodig zijn om de meetladder te operationaliseren, toetsen en verankeren in bestaande standaarden.

Substance Use among Migrants: Gaat u het gesprek aan?: Dit boekje is voor mensen die zich - pro fessioneel of vrijwillig - willen inzetten voor stervenden van allochtone afkomst. Het geeft informatie over hoe allochtonen van verschillende generaties omgaan met de laatste levensfase en geeft aan hoe je best een gesprek hierover aanpakt.

De houding tegenover drugs en drugge bruik is deels cultureel bepaald. Dit boek wil de evolutie in het druggebruik bij migranten analyseren en nagaan in hoeverre de hou ding tegenover drugs en druggebruik uit de oorspronkelijke cultuur beïnvloed wordt door de sociale context van de nieuwe om geving.

De auteur onderzocht als gevalstu die de Iraanse migranten in België. Voor het onderzoek werden Iraanse allochtonen geïnterviewd over hun druggebruik, zowel hier als in hun thuisland. De gemeente Rotterdam was de eerste ge meente die in voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoude lijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid.

Vanuit het concept beschermingsarrangement is de aanpak van eergerelateerd geweld na der onderzocht. Deze aanpak bestrijkt de fasen van preventie, signalering, interventie en nazorg.

Goed voorbeeld doet goed volgen: De afgelopen jaren zijn in Nederland veel inspanningen geleverd om professionals en andere betrokkenen bewuster te maken van hun rol: Uit een uitgebreide inventari satie van good practices zijn 23 projecten geselecteerd.

Dit rapport biedt gemeenten en instellingen een kader en een selectie van de beste good practices. Er wordt een onderverdeling gemaakt in huiselijk geweld in het algemeen, kindermishandeling, ou derenmishandeling, loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van interventies die tot doel hebben gezinnen, ouders of jeugdigen te ondersteunen. Maar hoe weet je of een bepaalde interventie effectief is voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld niet-westerse migranten?

Om dit te beoordelen heb je criteria nodig om interventies systematisch te beoordelen op hun diversiteitsgevoelig heid. Het Verwey-Jonker Instituut ontwik kelde hiertoe een meetladder met tien aandachtspunten. Ze gaan over de metho dische kern van de interventie, maar ook over randvoorwaarden om groepen beter te bereiken en te helpen, zoals de compe.

En dwars door de ver onderstelde tweedeling tussen geëmanci peerde autochtone vrouwen en onderdruk te allochtone vrouwen heen. Maquestieau legt op deze. Tussen Antwerpen en heide: Auteur Lieven Saerens behandelt in het eerste deel van deze erfgoedgids de rol van de joden in het culturele leven van Ant werpen tussen en Daarbij toont hij aan dat er tijdens die periode heel wat joodse kunstenaars, schrijvers, architecten en andere intellectuelen actief waren in het Antwerpse cultuurleven.

In een tweede deel gaat auteur Frans L. Van den Brande dieper in op de opmerkelijke joodse aan wezigheid in Heide-Kalmthout. Zenobia, Khadîja en dolle Amina's: Het centrale thema van dit Jaarboek is gender en macht in de islamitische ge schiedenis.

Zonder voorbij te gaan aan de beperkingen die genderideologieën in de wereld van islam aan mannen en vrouwen opleggen, maken de auteurs in hun artike len de daadkracht van islamitische vrou wen in verleden en heden zichtbaar. Dit levert interessante historische personages op: Studiedienst van de Vlaamse Regering, De focus ligt zowel op de toestand in België als in Nederland. Voor hulpverleners en studenten gezondheidswetenschappen, de sociale sector, en allen die met deze problematiek in aanraking komen.

Met praktijkcases en in eenvoudige taal. Is er een hoger of lager sterfterisico bij vreemdelingen niet-Belgen ten aanzien van Belgen? Deze oefening situeert zich binnen een analyse van de sterfte in Vlaamse steden en gemeenten met het oog op het opstellen van hypotheses ten behoeve van nieuwe lokale bevolkingsvoor uitzichten die de Studiedienst tegen eind wil opstellen. Centrum voor Gelijkheid van Kan sen en voor Racismebestrijding, Handboek Balans en Diversiteit: Deze website omvat twee grote luiken: Het tweede luik, het Werkinstrument Verui terlijkingen, geeft een algemeen overzicht van de huidige normen die van kracht zijn in de domeinen werkgelegenheid, openbare dienstverlening en onderwijs.

Dit deel wordt verder nog aangevuld met een reeks aanbevelingen die betrekking hebben op elk domein dat onderzocht wordt. Dit handboek stimuleert en ondersteunt medewerkers van multiculturele zorgorga nisaties in het zorgen voor een gezonde balans werk-privé. Het boek is vooral bedoeld voor leidinggevenden en staf functionarissen.

Wat vraagt interculturele ouderen zorg van medewerkers? Hoe ondersteun je een multicultureel team? Racisme bestaat al langer dan het internet. De digitale communicatietechnologieën bieden bepaalde individuen en organi saties echter nieuwe mogelijkheden om racisme en xenofobie te verspreiden. In dit boek onderzoekt de Turkse rechtenprofes sor Akdeniz het gebruik van het internet als een instrument voor de verspreiding van racistische inhoud. Het boek biedt daar naast ook een gedetailleerd overzicht van de initiatieven van nationale overheden, privé-instellingen, en van supranationale en internationale organisaties om dit feno meen te bestrijden.

Wie is er bang van de islam? Selahattin Koçak is een Vlaams politicus en de oudste zoon van een Turkse mijnwerker. Hij was de eerste Turkse allochtoon die schepen werd van een Vlaamse gemeente Beringen. Koçak neemt in dit boek alle clichés en vooroordelen van autochtone Vlamingen tegenover moslims én omge keerd onder de loepe.

Hij schopt tegen heilige huisjes aan beide kanten, vertelt waarheden over de islam die weinig of geen Vlamingen kennen, legt de vinger op zere plekken bij de moslims Hij schuwt de controverse niet, schrijft scherp en kritisch, maar ook grappig, verrassend en boeiend. Is de islam agressief, vrouwonvriendelijk, homofoob, fanatiek religieus, extremistisch, antisemitisch en crimineel?

En zijn niet moslims zoveel beter? Voor je familie zorgen? Dat is gewoon zo: Het rapport eindigt met aanbevelingen. Een boek over seksuele en reproductieve rechten van kwetsbare groepen in onze samenleving: Het vormt een handvat voor de bestaande hulp verlening voor vrouwen onder druk in onze samenleving. Thema's als genitale vermin-. De beleidsnota begint met een omgevings analyse en geeft dan de globale strategi sche opties van het beleid voor de duur van.

Sinds het inburgeringsdecreet van biedt de Vlaamse overheid aan nieuwkom ers die via legale immigratie ons land bin nenstromen, een aangepast onthaal.

Dit bestaat uit een vormingsprogramma met drie componenten: Ook oudkomers komen sinds in aanmerking voor dit aanbod. Decretaal is ingeschreven dat dit beleid om de drie jaar dient geëvalueerd te worden. De resultaten van deze evaluatie zijn beschreven in drie deelrapporten en een syntheserap port.

In een eerste deelrapport wordt het beleidskader in kaart gebracht met focus op de beleidswijzigingen die sinds hebben plaatsgevonden. De resultaten van deze evaluatie zijn beschreven in drie deelrapporten en een syntheserapport. Het derde deelrapport geeft de bevindingen van de impactanalyse van het beleid weer. In deze evaluatie is nagegaan wat de meer waarde is van het afgelegde traject voor de inburgeraars en hun naaste omgeving en of en hoe dit bijdraagt tot verdere inburgering en integratie.

Council of Europe Publishing, Sinds het inburgeringsdecreet van biedt de Vlaamse overheid aan nieuwko mers die via legale immigratie ons land binnenstromen, een aangepast onthaal. De synthese geeft een beknopte weergave van de bevindingen uit de verschillende deelrapporten en bevat aanbevelingen naar het beleid toe.

Sinds het inburgeringsdecreet van biedt de Vlaamse overheid aan nieuwkom ers die via legale immigratie ons land binnenstromen, een aangepast onthaal. Dit tweede deelrapport beschrijft de resultaten van de procese valuatie. Deze evaluatie omvatte de vraag naar de efficiëntie en effectiviteit van het beleid ná de decreetswijziging van Kernvraag voor deze procesevaluatie is dan ook in welke mate de verschillende uitvoerders van het inburgeringsbeleid er samen in slagen de doelstellingen van het beleid te realiseren effectiviteit en of ze dit op een efficiënte wijze doen.

Het project werkt op twee sporen. Steden die aan dit spoor deelnemen werken aan de ontwikkeling en implementatie van interculturele stra tegieën voor het managen van diversiteit. Deze strategieën bevatten ontwikkelingen in beleidsstructuren en leiderschap, de taal van het publieke debat en de media, inter culturele bemiddeling en cultureel beleid en actie. Onder het tweede spoor zullen 24 steden uit het Eurocities netwerk werken aan de uitwisseling van goede praktijken tussen politici, burgers en de aanbieders van maatschapplijke diensten.

Maakt de buurt verschil?: Maakt de buurt verschil? Deze studie gaat na of de etnische samenstelling van buurten van invloed is op de mate van interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming van niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders. Is het zo dat migranten die in zwarte buurten wonen minder vaak omgaan met autochtone Ne derlanders en negatiever over hen denken dan migranten die in witte wijken wonen? En hoe zit dat omgekeerd? Maakt het voor de interetnische contacten en opvattingen over migranten van autochtone Nederlan ders uit in welke buurt ze wonen?

In het beleid neemt het vraagstuk van ruimtelijke concentratie van bevolkingsgroepen een belangrijke plaats in.

De bevindingen van deze studie laten zien in hoeverre de ruim telijke concentratie nadelig uitwerkt voor de interetnische verhoudingen in buurten en. Tien jaar sociale stadsontwikkeling: POD Maatschappelijke Integratie, Naar aanleiding van de tiende verjaar dag van het federaal Grootstedenbeleid verscheen deze publicatie die bestaat uit een boek en een dvd. Beide geven, aan de hand van een aantal opmerkelijke verwezenlijkingen, een duidelijk beeld van de belangrijkste aandachtspunten van een decennium Grootstedenbeleid.

De documentaire illustreert de prioritaire thema's waaraan de afgelopen jaren werd gewerkt: In het boek worden 21 voorbeeldprojecten gepresenteerd. Draagvlak voor verandering ontstaat als er ruimte is om emoties bespreekbaar te maken. Diversiteit kan met het verstand hoofd wel begrepen worden, maar als het positieve gevoel hart en mogelijke negatieve emoties buik niet aan de orde komen, blijft het vaak bij goede bedoelingen en oppervlak kige aanpassingen.

Dit boek beschrijft vijf vernieuwende interventies gericht op de implementatie van diversiteitsbeleid en het creëren van een inclusieve cultuur. Elke methodiek kent een eigen doelstelling en een eigen aanpak maar in iedere aanpak staat de dialoog centraal. In deze tweede aflevering wordt over de arbeidsmarktsituatie van laaggeschoolden gerapporteerd.

Hoe werkzaam zijn ze, wat zijn de kenmerken van de werkzoekende laaggeschoolden, hoe evolueert hun werkloosheid, wat zijn de regionale verschillen, De auteurs gaan in op de gevolgen van de huidige economische crisis voor de multiculturele samenleving, op basis van een vergelijking met vorige crises.

Nu al is zichtbaar dat niet-westerse allochtonen onevenredig meer getroffen worden door de toenemende werkloosheid. Weliswaar minder hard dan in de jaren tachtig, maar de maatschappelijke risico's ervan zijn ditmaal groter. Dat is het gevolg van de concentratie van allochtone risicogroepen in achterstandswijken van grote steden.

De auteurs werpen de vraag op of allochtonen hun marginalisatie net zo lijdzaam zullen ondergaan als in de jaren tachtig. Deze crisis valt bovendien samen met groeiende polarisatie langs etnische en religieuze lijnen, wat tot gemeenschappen kan leiden die met de ruggen naar elkaar toe staan. Goed onderzoek, goede preventie en goede zorg houden rekening met de in dividuele verschillen tussen mensen en dus ook met culturele verschillen. Omdat mensen uit het werkveld aangaven moeite te hebben deze verschillen vorm te geven in hun subsidieaanvragen of projectom schrijvingen, werd deze brochure gemaakt.

Ze bevat tips van mensen uit het veld die in hun werk bewust rekening houden met culturele verschillen in onderzoek, zorg, preventie en beleid.

Hoe stimuleer je op teamniveau het vermo gen om met verschillen in identiteit, cultuur of achtergrond om te gaan? Hoe zorg je dat verschillen herkend, benut en gewaardeerd worden ten behoeve van leren, probleem oplossen, samenwerken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening? Een inclusieve cultuur draagt hieraan bij. Het ontwikkelen van een inclusieve cultuur. Research voor Beleid, Deze studie onderzocht de arbeidsmark tpositie van allochtonen in Europa om te weten te komen welke belemmerende factoren zich kunnen voordoen.

In een eerste deel wordt de beleidscontext ges chetst en worden de methodologie en de onderzoeksvragen toegelicht. Deze thesis neemt het personeelsbeleid van de Stad Antwerpen onder de loep in de periode en gaat na welke plaats allochtone werknemers hierbij in nemen.

Verder wordt ook onderzocht hoe Antwerpen presteert in vergelijking met gelijkaardige steden Rotterdam die een diversiteitsbeleid voeren. In het laatste deel van dit werk wordt een evalu atie gemaakt van de sociale en arbeids positie van de migranten zonder papieren in Brussel.

Daarin wordt geconcludeerd dat de ongedocumenteerde Polen en Bul garen in Brussel niet beschouwd kunnen worden als een nieuwe onderklasse, maar eerder als een sociaal gemarginaliseerde groep mensen die bepaalde noden van de Belgische arbeidsmarkt vervult door goed kope, flexibele en kwaliteitsvolle arbeid te verschaffen.

Niet-begeleide minderjarigen in België: Deze studie behandelt het beleid inzake de opvang-, terugkeer- en integratierege lingen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen NBMV in België, en bevat statistische informatie daarover. De tewerkstelling van allochtonen in de land-en tuinbouw: Konin klijke BDU, Institutt for samfunns forskning, Binnen de land- en tuinbouwsector hebben zich de voorbije jaren een aantal belangrijke wijzigingen voorgedaan.

Dit rapport gaat in op de gevolgen voor de tewerkstelling van allochtonen in deze sector. In eerste in stantie schetsen de auteurs een beeld van de huidige tewerkstelling van allochtonen binnen de sector. Daarnaast beschrijven ze wie de allochtone werknemer is en waarom hij of zij hier in de land- en tuinbouw komt werken. Daarenboven benaderen ze ook de werkgeverszijde. Wat zijn hun motieven om allochtone werknemers tewerk te stellen? En hoe ervaren zij deze tewerkstelling?

Zij verha len over hun leven in eigen land. Over het waarom van de vlucht en de wijze waarop ze hun land verlieten, soms zonder te weten waarheen. Alle verhalen zijn geïllustreerd met recente portretfoto's en foto's uit het persoonlijk archief. Waarom komen asielzoekers in een bepaald land terecht? In deze studie nemen de onderzoekers het stijgende aantal asielaanvragen in Noorwegen in als uitgangspunt om op zoek te gaan naar verklaringen.

Deze studie focust op de migratie van mensen zonder papieren en profession als uit Polen en Bulgarije richting Brus sel. Aan deze studie ligt een drieledige onderzoeksvraag ten grondslag die drie verschillende onderzoekslijnen verder uit werkt. Ten eerste tracht de auteur via een breed exploratief onderzoek een gedetail leerd portret te schetsen van de Poolse en Bulgaarse migranten zonder papieren in Brussel.

Een tweede onderzoeksdoel binnen deze studie is de identificatie van een mogelijk theoretisch model voor de. In deze bundel vertellen vier vluchtelingen, afkomstig uit Iraaks Koerdistan, Roemenië, Iran en Afghanistan, hun levensverhaal. Ze kijken terug op hun jeugd en op de omstandigheden die hen dwongen hun land te verlaten.

Ook vertellen ze over de periode na aankomst in Nederland; de moeizame start als vluchteling in een nieuw land en hoe het hen gelukt is om hier een opleiding te volgen en een bloeiende car rière op te bouwen. De verhalen worden voorafgegaan door enige feiten over het land van herkomst. Nieuwkomers is de aanwinstenlijst van het Provinciaal Documentatie centrum Atlas. Hij bevat een overzicht van de nieuw aangekochte publicaties die in het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas geraadpleegd of ontleend kunnen worden.

Nieuwkomers verschijnt tweemaandelijks, behalve in juli en augustus. U kan zich gratis schriftelijk of via e-mail abonneren op volgend adres: Provinciaal Documentatiecentrum Atlas Carnotstraat Antwerpen [email protected].

Find more like this. Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:. Report this file as copyright or inappropriate. Voor sluitingsperiodes tijdens de schoolvakanties raadpleegt u best onze website.

Je betaalt eenmalig een inschrijvingsgeld van 5 euro. Ontlenen kan voor een periode van vier weken. Wie gericht advies wenst, maakt best op voorhand een afspraak. Dinsdag enkel op afspraak Woensdag Donderdag gesloten Vrijdag Mondiale vorming Kleur Bekennen Basis- en secundair onderwijs Op bezoek! Het eerste verhaal wordt voorgelezen aan de oudste kleuters.

Daarna nemen de kinderen het boek mee naar het eer ste leerjaar. Daar leest de leerkracht van leerjaar 1 het tweede verhaal voor. Met de bijbehorende cd kunnen de kleuters de verhalen later nogmaals beluisteren. Ook staan er leuke liedjes op: Bij Op bezoek hoort een grappige handpop: Dit bijtje staat op alle wandplaten van Veilig leren lezen en keert ook terug in andere materialen van de methode. Zowel voor de kleuters als voor leerjaar 1 heeft Op bezoek een toelichting, waarin ook de werkbladen zijn opgenomen.

Vlaamse vereniging voor Logopedisten, De routine die eraan ten grondslag ligt is voorbewerken, semantiseren, conso Taalsignaal plus 5: De doelen zijn die uit het opleidingsprofiel ICT module 1: Initiatie in de informatica, maar in de geformuleerde leerplandoelen is er meer aandacht voor internet en e-mailen en minder aandacht voor bestandsbeheer. De arrogante kunst klootzakkies waar ze mee om gingen kotste ik al van in de jaren tachtig, toen mijn wederhelft nog geïmponeerd werd door het provinciale kunstenaars gebral, snoeverijen aan de tap, dikdoenerij in het restaurant, modieu ze kleertjes, losgeslagen seksjuweel gedrag en het algmeen gangbare inhoudsloze pretentieuze gepats van Arnhemse artistiekerige proleten uit Café Meijers als Wammes Wredegoor met zijn beschilderd drijfhout en half artistieke wichtigmachers als Bes Flodder die als vrijwilliger in een kringloopwinkeltje werkt; Ik heb er nooit een cent voor g geven.

Ik hoop ze nooit meer terug te zien en welkom in mijn landhuis in Frankrijk zijn ze ook niet! Als ze hier bij het hek durven aan bellen jaag ik ze weg met een gebroken dakpan en als dat niet helpt haal ik de pitbull en pak mijn Lüger. De jacht op kutspek is heden geopend, roep ik dan snoeihard en dan laat ik mijn jachthoorn schallen!

En dat is pas echt mannentaal in plaats van het nichterige geleuter over truitjes en schoentjes van een leptosome, zwaar brillende schoenen ontwerpster waar nog nooit een hond van heeft gehoord. Landleven in Zuidwolde, waar wij de tweede keer hebben afgesproken.

Niet ver van een klein, zelf opge knapt, leuk boerderijtje, dat de pretentieuze naam Greenwich Village draagt. Een frisse boer enarbeiderswoning van de gepensioneerde heer Corelli. Bij leven en welzijn zo nu en dan nog steeds een keurige verschijning, die ontzettend veel van zuid Frankrijk houdt. Hoe lang is het niet geleden dat in zijn Canadese nachtclub Thelonious Monk optrad voor vijfhon derd gulden?

We kunnen het onderwerp maar beter laten rusten! De dag gaat reeds langzaam over in de avond in deze nazomer. Zwaluwen wieken onrustig langs het zwerk. In de verte al weer een reeds decennia gepensioneerde, onnozele, vogelaar.

De jeugd ouderling der gereformeerde kerken vrijgemaakt op art. Dezelfde lederen riem waarmee meneer de dubbelloops met de vanzelfsprekende achteloosheid van een met de vijand colla borerende landwachter over de smalle, gebogen schoolmeestersschouder gooit met een pessimisme den ge lovige gristen zo eigen.

De last der ja ren eist ook bij hem zijn tol. Wie op dieren schiet, schiet ook op mensen. Hartog was liever boer geworden dan schoolmeester ener lagere school met den Bijbel.

Hufters manieren zijn hem volgens Ina de Haan niet geheel vreemd. Een goed begin, nu nog het halve werk. Naast hem klemt zijn eveneens zwaar brillende, volvette, gezette echtgenote Els Snelbinder-Kneuterdom met haar op gezette drankkop zich stevig aan hem vast om niet om te vallen. Is zij niet de dochter van de ver tegen woordiger in spuitwaters en laffe siropen van de C.

Liever noemt zij haar vader wijnhandelaar, staat toch net iets sjieker. Griffermeerden liegen toch altijd. Topzwaar door de over sized rug zak van verschoten canvas, gemonteerd op een lichtgewicht alluminium slede met spons rubber stootkussens om de rug te ontzien, waar zij als fervent backpacker toch al zoveel klacht en over heeft door het onafgebroken baren van griffermeerd nakroost, met uitzondering van dat bril lende brekebeentje, de vroeg kalende Je roen, die als uit hangbord van de homo sien bij de E.

Het roze front is vanoudsher koningsgezind. De koningin een nichtenmoeder. Els wankelt vanouds door het gereformeerde leven en heeft de gedeformeerde vorm aangenomen van een wandelende, plat Amsterdams ka kelende, verroeste botaniseertrommel in de vorm van een uitgezakte peer.

Nog steeds is zij in heur kwezel achtigheid verrukt over elke paardebloem en iedere afgevallen kastanje. Staat stil bij menig steenslag uit het diluviaal, kent iedere grasspriet bij naam en toe naam in het Latijn, dat zij uit spreekt met een plat Am sterdams accent.

Afkomst verloochent zich niet. Alleen in deze puur pro vinciale biotoop in Drenthe kan zij nog adem halen. Thuis wacht de welgevulde zuurstoffles vanwege zwakte op de longen. Een troosteloze nieuwbouwwijk met een fietspad waar je maar één keer over heen hoeft te fietsen of je banden liggen aan flarden en je velgen lijken op de bekende vier kante wielen van de Nederlandse Spoorwegen. Het angstzweet breekt mij uit als ik er aan denk dat ik met gemak met die griffermeerde stijlharige krultang Els een vreugdeloos leven voor de klas enere lagere school met den Bijbel had kunnen slijten, als ik niet het heft in eigen hand had genomen en september met voorbedachte boven op de nymfomane Frieda T.

Het miniatuur spuitbusje met pepermuntgeur vermocht niet de geur van verrotting verdrijven. Geluk ig rook ze niet uit haar tumtummetje, want dat vind ik hele maal Zum Kotzen.

Via die melkboer raakte ik besmet met een virulente vorm van de ziekte van Pfeif fer. God straft onmiddellijk, zou Els zeggen. Om acht uur op weg naar Amsterdam.

In Galerie Mokum met Johan V. Dit verhaaltje is me al zo vaak door homosexuele mannen verteld dat het een afgezaagde tophit lijkt. Hoe vaak hebben mannen die van mannen hielden niet mij aange boden hun verhitte leest tegen de mijne aan te schurken tot klaarkomens aan toe! Ik werd er zo moe van! Voor je het wist zat je weer helemaal onder en dan helpt geen Vim kan niet krassen!

De sex was tegenwoordig spotgoedkoop en lag op elke hoek van de straat. Ik keek wel uit! Ik hield mijn vogeltje liever gezond! Ik vermoedde dat meneer Venekamp zelf wel zin in me had en via een ingewikkelde omweg dat op zijn in artiestenkringen alom bekende neurotiese wijze kenbaar poog de te maken. VIa een omweg kom je er ook wel in, denkt menigeen met een paal als een kanons loop in zijn broek. Ik besluit er maar liever niet op in te gaan, want de Heer Johan ziet er uit alsof hij in het laatste stadium van aids verkeert.

Ik ken uit de pers de deerniswekkende beelden van de weg rottende aidslijders terdege. Volgens hem komt zijn uitgemergelde gestalte, uitgeteerde schimmelkop en de tranende, rood ont stoken ogen doordat hij een struik onbespoten boerenkool uit Friesland heeft gegeten.

Ik houd mijn vermoedens over de ongeneeslijke ziekte, die ook wel op onbarmhartige wijze de homopest wordt genoemd, maar voor mij, om de sfeer prettig te houden.

Het zal de laatste keer zijn dat ik hem voor zijn dood zie. Natuurlijk hebben we het vooral over de dood van de galerie fotograaf  Egbert van Zon en het raadselachtige auto ongeluk van kunsthandelares Dieuwke Bakker, waar over schrijver Adriaan Venema beweert informatie te hebben.

Als dat waarheid mocht blijken dan is het duo Geert-Jan Jansen en Michael Podulke er mogelijk bij betrokken. De broer van Egbert, Klaas van Zon komt de galerie binnen. Ik neem de tram naar de twee de Nassaustraat om de maten van het kleine kamertje naast mijn atelier op te nemen voor vloer bedekking en gordijnen. Op de terugweg loop ik bij De Melkweg naar binnen. Ik loop Arti binnen en zie de hoog alcoholpercen tage houdende gesubsidieerde kunst schilder Paul Husner aan de bar zitten met wie ik bij gebrek aan beter gezelschap om de tijd te doden in een verveeld gesprek raak.

Hoe kom je daar zo bij? Ben jij dan soms christelijk opgevoed dat je wel voor ieder loops wijf op je knieën valt? Een merkwaardige opvoeding,die christelijke opvoeding van jou! In zekere zin dan. Niet helemaal,maar ook niet helemaal niet,begrijp je. Je zou kunnen zeggen linkschristelijk dubbel en dwars door het politieke midden,dan. Bedoel je soms humanisties? Ik zal een voorbeeldje geven. Via een gletscher,of zo? Thuis gekomen bel ik even Cathrien van A. Ze zit met een reis- en een werkbeurs in New York vakantie te hou den op staatskosten.

Er blijkt, net als indertijd door die uitgestreken gereformeerde houten baard aap Leo van de Bos, al maanden lang geen huur betaald te zijn, waar ik in het ergste geval voor kan opdraaien. Dat gesubsidieerde contraprestatie artiestenvolkje wil alles kado krijgen! Hoe lang nog zullen die artistieke uitvreters kunnen parasiteren op de maatschappij en op mij?

Ina belt de omhoog gevallen Arnhemse coupeuse op of ze haar laatste modeontwerpen bij een tentoonstelling van prenten van Delaunay wil exposeren, maar de geborneerde  dikke dame heeft geen enkele belangstelling. Ze vraagt aan Ina wat wij wel denken dat ze haar werk, dat van "internationale klasse" is alleen nog niet ontdekt , in een Friese galerie wil exposeren. In Bergum koop ik een boek over Art Nouveau.

Naar de bibliotheek gegaan. Fitness tot half zes. Ina vraagt Tjitske mee naar mode tentoonstelling. In eerste instantie wil ze graag, maar krabbelt later terug omdat haar sjaggerijnige, depressieve echtgenoot het niet nodig vindt.

Die Friese kleistampers toch! Het zijn toch ook net Arnhemmers! Dikke rookwolken trekken voorbij. Om half elf vertrokken naar tentoonstelling La Mode in de Meervaart, Osdorp. We nemen een ca puccino in het restaurant naast de expositieruimte. Ina zet de auto neer bij het Stedelijk Museum. We lopen naar De Looier en daarna naar een antiquariaat aan de Prinsengracht. Ina koopt een aantal nieuwe witte borden, die we twintig jaar later nog zullen gebruiken. We lopen via de Leclerqstraat langs galerie Forum, Herengracht.

Er is geen klant binnen, zoals het een galerie in modern ogend beeldend wanbegrip betaamt. Even later komt Ina galeriehoudster Elsje S. Aan de bar van Arti horen we dat een van de barkeepers uit Friesland komt. Leuk voor hem, denk ik, maar wat heb ik er mee te maken. Hij schijnt de zoon van onze buurman Smedes te kennen. Zou ie homo zijn? Ik drink twee Leffes om kalm te blijven, Ina een Spa rood. We lopen even de trap op naar de zalen van Arti en zien de rotzooi die aangekocht is door de gemeente Amsterdam in het kader van de jaarlijkse kunst aankopen.

In een antiquariaat aan de Spiegelgracht raak ik in ge sprek met de eigenaar, die Wout Muller persoonlijk kent. Hij noemt hem een domme, arrogante kwijlebal en een boer. BLO met moeite, wat ik je brom! Wout Muller was een keer in bij Ina en mij langs geweest in de Nieuwe Spiegelstraat en toen zat hij ons maar te bestoken met negatieve opmerkingen over wonen in de grote stad.

We zouden en moesten ook naar dat vreselijke gat Wehe-Den Hoorn gaan bij die Groningse voederbieten, dan kon hij Ina goed als model gebruiken. Hij vond haar "een lekkere reet" hebben met vast wel "een sappige kut" waar schilderkunstig heel wat mee te verhapstukken viel want meneer lustte er wel pap van als hij in de slagerswinkel tussen de dijen van de vrouwtjes mocht loeren met zijn speciale schildersoog.

Ik zei dat we ons niet in Groningen konden vestigen omdat we niet wisten of we daar in de kontra prestatie konden komen. Nou, dat kon in geen geval, daar zou hijw el voor zorgen met zijn artistiek e vriendjes van academie Minerva.

Hij wist nog een huis in zijn dorp voor ons te koop voor maar twintig duizend gulden. Dat was dus vier keer zoveel als we bruto per jaar verdienden. We kregen 84,50 gulden per week van de BKR. Het bleef het eerste jaar op een houtje bijten. Net genoeg geld om niet om te komen van de honger met twee kinderen. Wout raadde mij aan seizoenwerk in de suikerbieten industrie te gaan zoeken.

Ik vroeg hem waarom hij dat zelf niet deed. Wat denkt die lul hannes van een Muller wel? In Wehe Den Hoorn misschien, maar verder? Ik hoorde van een akademieleerling dat de vrouwelijke modellen voor Wout moeten poseren met hun dijen wijd uiteen gespreid zodat meneer artistieke inspriratie kon krijgen.

Zonder kut geen schilderkunst, was zijn devies! Nogal logisch dat  academie Minerva de bijnaam "academie blote wijven club" had gekregen in de volksmond van de hard sappelende suikerbiete telers in Groningen. Ik vond die Groningse kunstenaars altijd al artis tieke voederbieten.

We rijden de afsluitdijk terug naar Friesland en drinken onderweg koffie in een restaurant in Zü rich. Het is er erg druk. Pieter en Tjitske komen net onze oprijlaan op en we drinken koffie met zijn vieren en kijken naar de open tenniskampioenschap pen.

Op bezoek bij Eja en Lode. Els deed toen net alsof ze me niet kende. Om de een of andere op reden had ze altijd iets tegen mij gehad.

Ik walgde van haar gedrag, dat in haarlem bon ton was onder de dames en heren subsidiekunstenaars die niets anders te doen hadden dan op staatskosten hun tumtummetje na te lopen.

Ik glimlachte even wrang en besloot dan maar niet te reageren op de aanwezigheid van Els. Een paar maanden geleden nog had ik een hoog lopende ruzie met haar gehad en wilde niets meer met haar te maken hebben. Ik had haar totaal niet nodig en bovendien vond ze mijn werk niets in vergelijking met de door haar uitverkoren zeer middelmatige kunstartiesten.

Ze koos haar artiesten uit met als enige kriterium neukbereidheid. Een uitzondering op die regel was John Verberk wiens werk en persoon ik altijd al waardeerde en bleef waarderen. Hij nodigde Ina en mij uit in om in zijn huis in zuid-Frankrijk te komen logeren,maar ik verdacht hem er van op een ordinair partnerruiltje uit te zijn zoals al die hippe ku ns tartiesten uit die tijd dus ik wimpelde de uitnodiging heel resoluut af.

Ik bemoeide me alleen met integere kunstenaars, die zich sexueel konden beheersen en werkte ook in die tijd al alleen met galeries die voor de volle procent achter een kunstenaar stonden en anders maar liever niet, dus het maakte me allemaal niet zo veel uit. Ik lachte om de hoerenlopende kollegaatjes die met de pet in de hand en het water in de handen met opgekropte ballen tegen de steel van de zenuwe, omgekrulde tenen en de billen tegen elkaar gekrampt om het niet in de artistieke onder broekies te doen onderdanig smeekten om een tentoonstelling bij de een of andere verzuurde galeriejuffrouw met menstruatievlekken in haar wikkelrok zoals Dieuwke Bakker mijn toenmalige geliefde C.

Je had in de kunst Meesters en slaven en ik, Fred van der Wal was waarlijk een grootmeester! Een echte, harde leermeester voor zichzelf en voor anderen! En een meesterlijk genie in een leren broek! Een leren leermeestersbroek van opwindend juchtleer!

Niet stuk te krijgen! Lode was zeker geen genie zoals ik, al helemaal geen leermeester en toen nog voornamelijk een onbetrouwbaar ogende, onzekere, door de honger hologige zenuwelijer in een versleten camelkleurige,vormeloze houtje touwtje jas. Het huis van de beide artiesten stond in Wommels aan de van Sminialaan. In vergelijking met ons huis viel het uiteraard helemaal in het niet, maar wij waren nu eenmaal wel wat kapitaalkrachtiger dan deze per ongeluk in de Friese ku ns tsien omhoog gevallen twee steuntrekkende ex-contrapres tatiekunstenaars met pretenties.

Ze hielden zoals zoveel kunstzinnige plattelanders hokken vol konijnen, die Vlaamse reuzen heetten en als ik naar de omvang van de artistieke bierton Lode keek was hij met zijn primitieve kop ook wel een beetje op een Vlaamse reus.

Zijn gluiperige konijnenkop zou op een schilderij van Jeroen Bosch of Breughel niet hebben misstaan. Eja en Lode waren altijd al arrogant, koel en op een tiepies Friese achterbakse, stiekeme, hufterige, schutterige manier afstandelijk.

Lode had een uitgesproken kruiperig karakter en de onbetrouwba re uitstraling van een alcoholverslaafde. In het hele huis had hij flessen sterke drank verborgen, tot zelfs achter de badkuip. Hij wilde zijn onmatig drankgebruik zo lang mogelijk verbergen voor Eja. Hij schaamde zich voor zijn zwakte en terecht mogen wij wel zeggen. Naast zijn stoel waar hij onder uitgezakt in hing stond op een vaste plaats een krat pils,dus de eerste indruk van Lode als zuip schuit klopte wel.

De opening van de tentoonstelling van Lodes schilderijen die als twee druppels water leken op de dekoratieve kleurvlakken die Jan Roeland met de verfroller over het doek rolde in het Fries Museum was even saai als de kleurige breiwerkjes die hij had laten ophangen en minstens zo vervelend als de geachte aanwezigen.

Lode en Eja deden temidden van hun artistieke gezelschap net of ze Ina en mij niet kenden,want dat vonden ze niet sjiek staan voor de Friese agraries ogende kollegaatjes het stro en de koeienstront kwamen van onder hun pet uit salonkommunistjes en extreem-linkse leden van de BBK die in in morsige,verf besmeurde tuinpakken of in versleten, ongewassen Levis jeans vol gaten en met Mao petjes op de aandacht poogden te trekken.

Het waren me wel kunst artiesten die Friezen! Ze liepen een vijftig jaar achter. In een ander tijdsgewricht waren ze gewoon zonder vorm van proces tegen de muur gezet of in een concentratiekamp opgesloten vanwege de entartete kunst die ze bij elkaar smeerden. Eens een Amsterdammer, altijd een Amsterdammer, was mijn devies. Als ruimdenkende door de wol geverfde grootstedeling met dertig jaar Amsterdamse ervaring op velerlei terrein voelde ik mij superieur aan die kulturele boerenkinkels.

Ik was bij Julia W. De eerste en meteen de laatste keer. Als gezond denk ende hetero voelde ik me niet zo thuis in heupwiegend en met de billen schuddend manlijk gezel schap. Aan mijn lijf geen polonaise van de verkeerde kant. Ik liep met Ina naar een dienblad dat in een nis stond van de muur van de expositieruimte en waar een paar volle glazen op stonden. Ik pakte het hele dienblad met de zes glazen.

Binnen was bin nen. Hebben was hebben en krijgen was de kunst. Twee glazen gaf ik aan Ina, die een vies gezicht trok toen ze de eerste teug had genomen. Het zal wel weer van Albert Heyn zijn. Ze hebben bij dat museum natuurlijk geen cent te makken. De kortgeknipte kutten koppen, vertegenwoordigsters van het radicaal lesbisme in de obligate tuinpakken,op afgetrapte Donald Duck schoenen, die onder de verf en de cemnet zaten en met een rokende pijp in de bek waren weer eens niet van de lucht.

Het meest sprekende voorbeeld van deze richting was het kulturele drama Martine met haar aan- en inhang. Net als iedereen hier! Als je niks kan kan je nog altijd in de kunst! Ze bedankte me ook nog voor voor mijn oprechte woorden, die zij als kompliment opvatte. Je zou er als recht geaarde hetero nog van de weeromstuit van de flikkeradatsj van het handje worden, bedacht ik bij mijzelf en misschien was dat ook wel de bedoeling van de lesbiese lobby en voor iedereen het beste.

Hoe zou het zijn om de schoongewasen, goed geparfumeerde, in het dag licht glinsterende bruinpaarsroze gerimpelde rozet tussen de beide lustheuvels van een goed ge bouwde, onbehaarde, zwaar geparfumeerde  jongeling te bezitten als was hij een vrouw? Ik zou het nooit te weten komen! Dat zoeken we op! Ik houd niet van neuken, maar geneukt worden. Het liefst door een aantrekkelijke dame met een voorbinddildo.

Die hebben een paar jonge kinderen die alle aandacht nodig hebben en een zaak. Als ze in de veertig zijn dan gaan ze beginnen! Ik bedoel eigenlijk alleen maar zo nu en dan een kopje koffie met ze drinken! Wat had jij nou gedacht? Dat mag helemaal niet voor abonnees op de E. Jij denkt ook overal wat achter. Alleen maar een kopje koffie, mag dat ook al niet meer? Is een kopje oploskoffie nou ook al verboden?

Gemalen bonenkoffie, okee of koffie verkeerd voor de homootjes, nog tot daar an toe, maar gelijk kutkoffie na de krui denthee om half acht des ochtends op je nuchtere maag, nou nee, mag ik bedanken, mevroj?

Ik zie het allemaal alleen maar platonies! Niks geen broeierig genitaal gedonder in het glijerige vooronder! Daar krijg je alleen maar grote puusten van!

Voor je het weet loop je met een lul als een achterlicht van een cadillac rond en een paar zwartgekleurde kerstballen ter grootte van een poef. Ik kijk wel lelijk uit! Je kent me toch? Ik gooide het over een andere boeg. Tot in alle details doorgevoerd. Zelfs de lichtjes van de kerstboom waren blauw. Misschien was die kerstboom een blauwspar. Daarom waardeer ik ze! Ik zette het goed ogende stel uit mijn hoofd. Voor je het wist liep je weken lang rond met een blauw oog.

De kunst riep en als de heilige kunst roept verdampten alle lustgevoelens ter plekke en bonkt de geilheid dwars door de ballen via de voetzolen het plavei sel in en doet daar zijn heilzaam werk onder de pissebedden, mollen, muizen en holtorren.

Had ik niet in de mooie zwartharige, bruinogige Madeleine, die half naakt ongevraagd mijn atelier binnen kwam terug gewezen omdat ik met een tekening bezig was en bepaald verlegen was met haar ravissante verschijning? Ik was nu eenmaal aan het studeren voor serieuze kunstenaar! Daar hoorde de sex niet bij!

Dat wist mijn kleine zusje ook! Voor de kunst moesten de vrouwtjes wijken, ook al stonden ze in rijen zich naakt aan te bieden voor een onderhoudsbeurt, die konden zo lang met heur poesje op het dak krols gaan zitten miauwen tegen de volle maan. We liepen ongeïnteresseerd langs de modieuze, insaaie te fel gekleurde, doffe acryl schilderijen van de te dikke,altijd verongelijkt kijkende eeuwig gedeprimeerde kunstschilder.

Hoe lang had ik daar al geen studie van gemaakt! De natte neuzen show! Ik hoopte altijd dat we het droog hiel den. Ik was geen lid van de natte gemeente, zoals Lode, maar ook niet bepaald een droogkloot van de blauwe knoop uit het blauwe café bij Reduzum.

Ik was blij dat het artistieke, ongeremde echtpaar onze buren niet waren. Ik moest er bijna zelf van meligheid nog om lachen. Door omstandigheden, werk en het moe dersschap was het er nooit van gekomen om op een stuk speksteen te gaan staan hakken of een blok graniet tot een torso te beuken. Ik wees Ina op een in een flikkerig zuurstokroze pak gestoken heer die met zijn opvallende outfit duidelijk de show wilde ste len.

Ik geloof dat die lummel in de G. Japicxstraat in Leeuwarden woont. Ik kom wel eens langs de afbraak waar hij in huist. Er hangen altijd van die grote affiches van het Fries Museum voor zijn ramen om het schamel gemeubileerde interieur aan het oog van de voorbij ganger te onttrekken.

Een saai, doorsnee burgermanshuis. Ik denk dat het een opgeplakte snor uit de feestwinkel is omdat hij laatst bij het aan steken van een sjekkie zijn bovenlip heeft verbrand. De hele keuken stonk een uur in de wind omdat hij zijn snor nooit waste. Het leek wel een crematorium. Het proza lag net als het gro te geld gewoon op straat. Je hoefde het alleen maar op te pakken en vast te houden. Ik keek haar even van opzij aan en zag aan heur bleke gelaatskleur dat de griezel bij haar daadwerkelijk over de grazzel liep.

Dit was geen aanstellerij! Zij zijn met zijn allen en jij bent maar alleen. Laat tot mij komen wat komt en verhindert ze niet. Suppoosten genoeg om het braaksel van de grond te schrapen met een theelepel. En we kunnen altijd als ex cuus aanvoeren dat we van die schilderijen van Pemmelaar moeten kotsen.

Sjiek is natuurlijk wel anders, maar wat maakt het allemaal uit in dit gezelschap! Een naar bleekwater ruikende inbleke, uitgeteerde zwaar brillende artistieke ogende jongeman die een soort Tokkie Tor bril droeg van het tiepe bekend uit Donald Duck, magazien voor jong en oud met blonde engelachtige krulletjes en een melancholieke oogopslag vanachter zijn designbril stapte op Ina af.

Ik wist helemaal niet dat jij interesse had in schilderijen! Ikd acht dat jij anti kunst was als lerares textiele werkvormen! Wie ben jij eigenlijk? Zijn wij soms verdwaald tussen al deze artistieke mensen? Wat moet je hier?

Geille sletten amateur vrouwen prive